suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Helsingin kaupunki

Varhaiskasvatuksen vaihtoehdot

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Päiväkotihoito

Varhaiskasvatusta tarjotaan kunnallisissa -ja yksityisissä päiväkodeissa. Kunnalliseen päiväkotiin haetaan sähköisellä hakemuksella neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta.

Yksityiseen päivähoitoon haetaan ottamalla yhteyttä suoraan päiväkotiin.

Perhepäivähoito voi olla

- ryhmäperhepäivähoitoa kunnan ylläpitämissä tiloissa tai yksityisissä tiloissa

- kolmiperhepäivähoitoa perheiden kotona

- perhepäivähoitoa hoitajan kotona.

Kunnalliseen perhepäivähoitoon haetaan sähköisellä hakemuksella neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta.Yksityisistä perhepäivähoitajista saa tietoa alueen perhepäivähoidon ohjaajalta.

Kerhotoiminta

Kerhoja on kunnallisissa päiväkodeissa ja leikkipuistoissa.Kerhot ovat maksuttomia.

Kerhot on tarkoitettu 2-5-vuotiaille. Kerhoissa on toimintaa 1-4 päivänä viikossa noin 3 tuntia päivässä. Kunnallisten kerhojen lisäksi on yksityisiä kerhoja, joihin voi hakea palvelusetelin.

Lapsen hoitaminen kotona

Lapsen kotona hoitamiseen voi jompikumpi vanhemmista tai muu hoitaja, kuten sukulainen saada kotihoidon tukea ja Helsinki-lisää. Kotihoidon tukea voi saada alle 3-vuotiaalle lapselle, joka ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Kotihoidon tukea ja Helsinki-lisää haetaan Kelasta.

Hoitajan palkkaaminen kotiin

Perhe voi palkata kotiinsa hoitajan kotihoidon tuella tai yksityisen hoidon tuella.

Perhe etsii ja valitsee hoitajan itse. Ennen työsuhteen alkua perhe tai hoitaja varaa haastatteluun ajan kasvatuksen ja koulutuksen palveluneuvonnasta.

Useampi kuin yksi perhe voi palkata yhdessä hoitajan ja muodostaa ns. hoitoringin sekä hakea hoitajan palkkaamiseen yksityisen hoidon tukea Kelasta.

Tilapäinen varhaiskasvatus

Varhaiskasvatusta voidaan järjestää tilapäiseen tarpeeseen varhaiskasvatusyksikön henkilötilanteesta riippuen. Tilapäistä varhaiskasvatusta voi tiedustella päiväkodin johtajalta tai perhepäivähoidon ohjaajalta.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Lapsen huoltajat tekevät yksityisen palveluntuottajan kanssa sopimuksen varhaiskasvatuspalvelusta. Voit hakea lapsesi varhaiskasvatusmaksuihin Kelasta yksityisen hoidon tukea. Siihen kuuluvat hoitoraha, perheen tulojen mukaan määräytyvä hoitolisä sekä mahdollinen kuntalisä. Kuntalisän maksaa kunta. Jos kunnassasi on käytössä palveluseteli, voit hakea sitä.

Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea lapsellesi hoitopaikkaa yksityisestä päiväkodista, joka järjestää varhaiskasvatusta. Yksityinen päiväkotihoito on yritysten, yhteisöjen tai järjestöjen tuottamaa, viranomaisten valvomaa ja varhaiskasvatuslain säätelemää toimintaa.

Yksityiset päiväkodit voivat tarjota varhaiskasvatusta esimerkiksi eri kielillä tai erityispedagogiikkaa, kuten montessori- tai steinerkasvatusta. Ne voivat painottaa erilaisia harrastuksia tai uskonnollista kasvatusta.

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHelsingin kaupunki
Palvelusta vastaaHelsingin kaupunki
Alue Helsinki
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Helsingin kaupunki
Päivitetty: 13.1.2021