suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Karkkilan kaupunki

Varhaiskasvatuksen erityisopetus

  • Palvelu
  • Karkkila
  • Julkinen palvelu

Lapsen tuen tarpeen arvioinnin lähtökohtana varhaiskasvatuksessa on vanhempien ja kasvatushenkilöstön havaintojen yhteinen tarkastelu tai lapsen aiemmin todettu tuen tarve. Lapsi voi tarvita tukea fyysisen, tiedollisen, taidollisen tai tunne-elämän tai sosiaalisen kehityksen osa-alueilla eripituisia aikoja. Tuen tarve voi syntyä myös tilanteessa, jossa lapsen kasvuolot vaarantavat tai eivät turvaa hänen terveyttään tai kehitystään.

Karkkilassa tukea tarvitseva lapsi ohjataan pääsääntöisesti päiväkotiin. Varhaiskasvatuksen tukitoimina lapsen fyysistä, psyykkistä ja kognitiivista ympäristöä mukautetaan lapselle sopivaksi yhteistyössä huoltajien kanssa. Päivittäistä kasvatustoimintaa mukautetaan eriyttämällä, perustaitojen harjaannuttamisella sekä lapsen itsetunnon vahvistamisella. Lisäksi vahvistetaan suunnitelmallisesti varhaiskasvatuksen arjen kuntouttavia elementtejä, joita ovat esim. struktuuri, hyvä vuorovaikutus, lapsen oman toiminnan ohjaus ja pienryhmätoiminta.

Kiertävä erityislastentarhanopettaja tekee tiivistä yhteistyötä tukea tarvitsevan lasten, varhaiskasvatuksen henkilöstön, lasten huoltajien ja eri yhteistyötahojen kanssa (psykologit, toimintaterapeutit, puheterapeutit, fysioterapeutit, erikoislääkärit, lastenneuvolan henkilökunta, sosiaalityöntekijät jne.).

Karkkilassa kolmiportaiseen tukeen liittyviä käytännön tukitoimia ovat muun muassa osa-aikainen erityisopetus (kelto), ryhmän sisäinen pienryhmätyöskentely, tehtävien eriyttäminen, avustajapalvelut, tulkitsemispalvelut ja apuvälineistö. Erityistä tukea saavalle lapselle järjestetään lisäksi tarvittavia tukitoimia, joita voivat olla esimerkiksi avustajapalvelut, oppimisympäristöjen muokkaaminen, psykiatrisen sairaanhoitajan konsultointipalvelut sekä tiivis yhteistyö huoltajien ja lapsen kanssa työskentelevien asiantuntijoiden kanssa.

Lisätietoja Karkkilan erityisvarhaiskasvatuksesta ja kiertävän erityislastentarhaopettajan toimenkuvasta löytyy Karkkilan kotisivuilta.

Toimi näin

Lapsen mahdollinen tuen tarve selvitetään varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa. Työhön voi vanhempien ja henkilöstön lisäksi osallistua esim. psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Joissain tapauksissa erityisvarhaiskasvatus voi olla maksutonta.

Varhaiskasvatusmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Jos lapsenne tarvitsee erityistä hoitoa ja kasvatusta fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii löytämään lapselle sopivan hoitopaikan.

Erityisvarhaiskasvatus voi olla eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Erityisvarhaiskasvatuksessa on usein mukana erityislastentarhanopettaja. Erityisvarhaiskasvatuksessa voidaan tehdä monialaista yhteistyötä terveydenhoitajien, terveyskeskuspsykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKarkkilan kaupunki
Palvelusta vastaaKarkkilan kaupunki
Alue Karkkila
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Karkkilan kaupunki
Päivitetty: 30.4.2020