suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hollolan kunta

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

  • Palvelu
  • Hollola
  • Julkinen palvelu

Jos lapsi on yksityisessä perhepäivähoidossa tai yksityisessä päiväkodissa, yksityinen palveluntuottaja perii asiakasmaksun.

Kunnallisen lapsikohtainen maksu määräytyy perheen koon, tulojen sekä palvelun tarpeen mukaan ja on suuruudeltaan 0–288 euroa. Maksu määrätään pääsääntöisesti vuoden tulokertymästä (lomarahat huomioidaan). Asiakasmaksun tai palvelusetelin määrittämistä varten perheen on toimitettava selvitys bruttotuloistaan, muutoin palvelusta peritään korkein maksu. Henkilökohtaisen maksuarvion voi käydä laskemassa maksulaskurilla.

Maksu peritään kuukausimaksuna, kuitenkin enintään yhdeltätoista kuukaudelta toimintavuoden aikana. Heinäkuu on maksuton, jos lapsen hoitosuhde on alkanut ennen edellisen vuoden syyskuun ensimmäistä päivää.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat lakiin.

Toimi näin

Tiedustele maksupäätöksiä ja laskuja toimistosihteeriltä.

Kenelle ja millä ehdoin

Tulot, joita ei oteta huomioon maksulaskelmissa:

lapsilisä

vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaiset etuudet: lapsen hoitotuki, vammaistuki tai eläkettä saavan hoitotuki

kansaneläkelain (568/2007) mukainen lapsikorotus

lasten kotihoidon tuki

asumistuki

ansiotuloa korvaavat kohtuulliset päivärahat tai matka- ja majoituskorvaukset

tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut

sotilasavustus ja rintamalisä

äitiysavustukset

opintoraha

työllisyysrahaston maksama aikuiskoulutustuki

opintotuen asumislisä

toimeentulotukena maksettavaa toimintaraha ja matkakorvaus

opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset

kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukainen ylläpitokorvaus

julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukainen kulukorvaus

perhehoidon kustannusten korvaukset.

Lain momentti on ns. poissulkeva, eli kaikki muut tulot otetaan huomioon maksua määrättäessä. 

Palvelu on maksullinen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHollolan kunta
Palvelusta vastaaHollolan kunta
Alue Hollola
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Hollolan kunta
Päivitetty: 1.3.2022