suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Varhaiserityiskasvatus

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Seinäjoen kaupunki
Alue: Seinäjoki
Palvelun kieli: suomi

Seinäjoella varhaiskasvatuksessa toimii 12 varhaiskasvatuksen erityisopettajaa (VEO) omilla alueillaan varhaiskasvatusyksiköissä. Lapsi saa kasvuun, kehittymiseen ja oppimiseen tarvitsemansa tuen lähihoitopaikassaan. Tehtävänä on tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä yhteistyössä huoltajien, varhaiskasvatuksen henkilöstön ja monialaisten asiantuntijoiden kanssa.


Toimi näin

Lapsen mahdollinen tuen tarve selvitetään varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa. Työhön voi vanhempien ja henkilöstön lisäksi osallistua esim. psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Mikäli vanhemmilla herää huoli varhaiskasvatuksen piirissä olevan lapsen kasvusta tai kehityksestä, otetaan asia puheeksi ensin lapsen ryhmän kasvattajien kanssa. He ohjaavat vanhempia asiassa eteenpäin varhaiskasvatuksen erityisopettajalle.


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Joissain tapauksissa erityisvarhaiskasvatus voi olla maksutonta.

Maksullisuus perustuu päivähoitomaksuihin.


Tausta ja lainsäädäntö

Jos lapsenne tarvitsee erityistä hoitoa ja kasvatusta fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii löytämään lapselle sopivan hoitopaikan.

Erityisvarhaiskasvatus voi olla eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Erityisvarhaiskasvatuksessa on usein mukana erityislastentarhanopettaja. Erityisvarhaiskasvatuksessa voidaan tehdä monialaista yhteistyötä terveydenhoitajien, terveyskeskuspsykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.


Palvelun toteuttaa: 
Seinäjoen kaupunki