suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Maskun kunta

Varhaiserityiskasvatus

  • Palvelu
  • Masku
  • Julkinen palvelu

Asiointikanavan kautta ohjataan kunnan verkkosivuille jossa tarkempi kuvaus ja ohjeistus.

Maskun kunnassa toimii kolme varhaiskasvatuksen erityisopettajaa. Yksi toimii koko kunnan alueen esiopetuksessa, toinen Seikelän ja Lemun alueen päivähoidossa ja kolmas keskustan ja Tammenahjon alueen päivähoidossa.

Toimi näin

Lapsen mahdollinen tuen tarve selvitetään varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa. Työhön voi vanhempien ja henkilöstön lisäksi osallistua esim. psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja käy jokaisessa päivähoitoyksikössä ja on mukana lapsen kasvun ja kehityksen tukemisessa. Hän konsultoi tarvittaessa henkilökuntaa ja on kasvatusyhteistyössä vanhempien kanssa.

Varhaiskasvatuksessa lapsen tukitoimien lähtökohtana ovat havainnot ja arvioinnit lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta. Vanhemmat, varhaiskasvatuksen henkilöstö ja erityisopettaja keskustelevat, suunnittelevat ja arvioivat yhdessä lapsen tarvitsemia yksilöllisiä tavoitteita ja tukitoimia. Tavoitteet ja tukitoimet kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan tai esiopetuksen oppimissuunnitelmaan/ Hojks:iin. Kehityksen ja oppimisen tuki voi sisältää pedagogisia, rakenteellisia ja muita hyvinvointia tukevia järjestelyjä.

Palvelu on maksullinen.

Joissain tapauksissa erityisvarhaiskasvatus voi olla maksutonta.

Tausta ja lainsäädäntö

Jos lapsenne tarvitsee erityistä hoitoa ja kasvatusta fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii löytämään lapselle sopivan hoitopaikan.

Erityisvarhaiskasvatus voi olla eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Erityisvarhaiskasvatuksessa on usein mukana erityislastentarhanopettaja. Erityisvarhaiskasvatuksessa voidaan tehdä monialaista yhteistyötä terveydenhoitajien, terveyskeskuspsykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMaskun kunta
Palvelusta vastaaMaskun kunta
Alue Masku
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Maskun kunta
Päivitetty: 3.10.2019