suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Varhaiserityiskasvatus

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Lapuan kaupunki
Alue: Lapua
Palvelun kieli: suomi

Lapuan varhaiserityiskasvatuksen toiminta-ajatuksena on yhdessä lapsen, huoltajien ja eri yhteistyötahojen kanssa turvata tukea tarvitsevalle lapselle laadukas, vuorovaikutusta tukeva ja lapsen yksilölliset tarpeet huomioon ottava varhaiskasvatus ja esiopetus. Varhaiserityiskasvatuksessa painopistealueena on lapsen tuen tarpeiden mahdollisimman varhainen huomioon ottaminen ja riittävät tukitoimet.

Varhaiserityiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista kokonaisvaltaisesti. Varhaiskasvatusympäristöä ja pedagogisia toimintatapoja pyritään mukauttamaan joustavasti vastaamaan lasten tuen tarpeita.


Toimi näin

Varhaiserityiskasvatus:

•tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä lapsen vahvuudet huomioiden

•ennaltaehkäisee lapsen tuen tarpeiden syntymistä

•tekee perhelähtöistä yhteistyötä lapsen huoltajien kanssa

•tekee moniammatillista yhteistyötä

•laatii toiminnan tueksi lapselle yksilöllisen suunnitelman yhdessä huoltajien, varhaiskasvatuksen henkilökunnan ja yhteistyötahojen kanssa

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Tarja Kosola

puh. 06-4384 150 / 044-4384 123

tarja.kosola@lapua.fi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Ilona Syväoja

puh. 044-4384 231

ilona.syvaoja@lapua.fi


Palvelun toteuttaa: 
Lapuan kaupunki