suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Limingan kunta

Varhainen perhetyö ja tehostettu perhetyö

  • Palvelu
  • Liminka
  • Julkinen palvelu

Sosiaalihuoltolain 18 § mukaan perhetyöllä tarkoitetaan hyvinvoinnin tukemista sosiaaliohjauksella ja muulla tarvittavalla avulla tilanteissa, joissa asukas ja hänen perheensä tai asiakkaan hoidosta vastaava henkilö, tarvitsevat tukea ja ohjausta omien voimavarojen vahvistamiseksi ja keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseksi.

Lastensuojelulaki 3 §: Lastensuojelua on lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu. Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua toteutetaan tekemällä asiakassuunnitelma sekä järjestämällä avohuollon tukitoimia.

Lastensuojelulaki 3 a §: Ehkäisevällä lastensuojelulla edistetään ja turvataan lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tuetaan vanhemmuutta. Ehkäisevää lastensuojelua on tuki ja erityinen tuki, jota annetaan esimerkiksi opetuksessa, nuorisotyössä, päivähoidossa, äitiys- ja lastenneuvolassa sekä muussa sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Perhetyön avulla pyritään tunnistamaan, ehkäisemään ja helpottamaan lasten, nuorten ja perheiden pulmia mahdollisimman varhain. Perhetyö käynnistyy palvelutarpeen arvioinnilla ja on suunnitelmallista. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

Perhetyöntekijä tapaa kaikki ensimmäistä lastaan odottavat vanhemmat. Neuvolassa kerrotaan ajankohdasta tarkemmin ja voit jäädä odottamaan perhetyöntekijän yhteydenottoa. Perhetyöntekijän kanssa keskustellaan mm. tulevasta vauvasta, varhaisen vuorovaikutuksen merkityksestä, perheen muuttuvasta tilanteesta ja annetaan tietoa lapsiperheiden palveluista.

Toimi näin

Varhaisen perhetyön palvelupyynnöt perhetyön esimiehelle.

Tehostettu perhetyö, yhteydenotot sosiaalityöntekijän kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Perhetyötä voi saada:

•tukea lasten hoitoon ja kasvatukseen liittyvistä asioista esim. lapsen uni, päivärytmi, lapsen uhmaikä tai rajojen asettaminen

•tukea kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan

•tukea perheen toimintakyvyn vahvistamiseen

•elämäntilanteessa tapahtuneessa äkillisessä muutoksessa esim. vanhempien ero tai perheenjäsenen sairastuminen

•perheenjäsenten väliseen vuorovaikutukseentukea ja neuvontaa käytännön asioiden hoitamisessa.

•tietoa alueen palveluista ja ohjausta niiden pariin.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perhetyö on keskustelua ja neuvontaa, joka tukee vanhemmuutta ja auttaa perheitä suoriutumaan arjestaan. Perhetyössä tuetaan perheiden elämänhallintaa, vuorovaikutustaitoja ja käytännön lastenkasvatusta.

Kunta vastaa perhetyöstä. Perhetyötä voidaan tehdä perheen kotona tai kunnan tiloissa. Se voidaan järjestää neuvolan, varhaiskasvatuksen, koulun tai perhekeskuksen yhteydessä.

Perhetyö on kaikkien perheiden ulottuvilla. Tarvittaessa työntekijät ohjaavat perheen muiden palveluiden piiriin.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLimingan kunta
Palvelusta vastaaLimingan kunta
Alue Liminka
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Limingan kunta
Päivitetty: 14.9.2020