suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Limingan kunta

Varhainen perhetyö ja tehostettu perhetyö

  • Palvelu
  • Liminka
  • Julkinen palvelu

Sosiaalihuoltolain 18 § mukaan perhetyöllä tarkoitetaan hyvinvoinnin tukemista sosiaaliohjauksella ja muulla tarvittavalla avulla tilanteissa, joissa asukas ja hänen perheensä tai asiakkaan hoidosta vastaava henkilö, tarvitsevat tukea ja ohjausta omien voimavarojen vahvistamiseksi ja keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseksi.

Lastensuojelulaki 3 §: Lastensuojelua on lapsi- ja perhekohtainen las ...

Toimi näin

Varhaisen perhetyön palvelupyynnöt perhetyön esimiehelle.

Tehostettu perhetyö, yhteydenotot sosiaalityöntekijän kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Perhetyötä voi saada:

•tukea lasten hoitoon ja kasvatukseen liittyvistä asioista esim. lapsen uni, päivärytmi, lapsen uhmaikä tai rajojen asettaminen

•tukea kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan

•tukea perheen toimintakyvyn vahvistamiseen

•elämäntilanteessa tapahtuneessa äkillisessä muutoksessa esim. vanhempien ero tai perheenjäsenen sairastuminen

•perheenjäsenten väliseen vuorovaikutukseentukea ja neuvontaa käytännön asioiden hoitamisessa.

•tietoa alueen palveluista ja ohjausta niiden pariin.

Tausta ja lainsäädäntö

Perhetyö on keskustelua ja neuvontaa, joka tukee vanhemmuutta ja auttaa perheitä suoriutumaan arjestaan. Perhetyössä tuetaan perheiden elämänhallintaa, vuorovaikutustaitoja ja käytännön lastenkasvatusta.

Perhetyö voidaan järjestää neuvolan, varhaiskasvatuksen, koulun tai perhekeskuksen yhteydessä. Perhetyötä voidaan tehdä myös perheen kotona.

Tarvittaessa työntekijät ohjaavat perheen muiden palveluiden piiriin.

Palvelun toteuttaa

Limingan kunta

Palvelusta vastaa

Limingan kunta
Tekstistä vastaa: Limingan kunta
Päivitetty: 16.6.2022