suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vimpelin kunta

Vapautus vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä

  • Palvelu
  • Vimpeli
  • Julkinen palvelu

Viemäriverkosto laajenee asemakaava-alueiden laajetessa. Ympäristönsuojeluviranomaiselta voi hakea vapautusta, josta tehtävä päätös koskee vain päätöksen saanutta henkilöä. Yleensä päätös annetaan määräaikaisena. Mikäli vesihuoltolain ehdot vapautukselle täyttyvät, voi asukas saada vapautuksen tai pidennetyn liittymisajan.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti liittyä kunnan tai kuntayhtymän vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkkoihin. Velvoite koskee erityisesti asemakaava-alueen kiinteistöjä. Kunnan ympäristöviranomainen voi hakemuksesta myöntää rakennettavalle kiinteistölle vapautuksen liittymisestä vesi- tai viemäriverkkoon.

Vapautus voidaan myöntää, jos liittyminen verkostoon muodostuisi kohtuuttoman kalliiksi tai vaikeaksi, jos palveluiden tarve on erittäin vähäinen tai vapautukseen on muuten erityinen syy. Vapauttaminen ei saa vaarantaa alueen asianmukaista vesihuoltoa. Kiinteistöllä pitää olla myös käytettävissään riittävästi asianmukaista talousvettä.

Vapautuksen saajan on huolehdittava, että kiinteistön jätevedet johdetaan pois ja käsitellään ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaisesti. Yleensä kiinteistöllä pitää olla oma saostus- tai umpisäiliö tai muu ratkaisu, joka täyttää lain vaatimukset.

Perustiedot

Palvelusta vastaaVimpelin kunta
Palvelun toteuttaaVimpelin kunta
Alue Vimpeli
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Vimpelin kunta
Päivitetty: 29.5.2019