suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Vapautus vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Kannuksen kaupunki
Alue: Kannus
Palvelun kieli: suomi

Kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti liittyä kunnan vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkkoihin. Jätevesiviemäriin liittymisestä vapautusta haetaan lomakkeella, josta käy ilmi millä perusteella vapautusta haetaan. Mukaan tulee liittää myös selvitys kiinteistön nykyisestä jätevesien käsittelystä. Lomakkeen voi tulostaa Kannuksen kaupungin verkkosivuilta.


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti liittyä kunnan tai kuntayhtymän vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkkoihin. Velvoite koskee erityisesti asemakaava-alueen kiinteistöjä. Kunnan ympäristöviranomainen voi hakemuksesta myöntää rakennettavalle kiinteistölle vapautuksen liittymisestä vesi- tai viemäriverkkoon.

Vapautus voidaan myöntää, jos liittyminen verkostoon muodostuisi kohtuuttoman kalliiksi tai vaikeaksi, jos palveluiden tarve on erittäin vähäinen tai vapautukseen on muuten erityinen syy. Vapauttaminen ei saa vaarantaa alueen asianmukaista vesihuoltoa. Kiinteistöllä pitää olla myös käytettävissään riittävästi asianmukaista talousvettä.

Vapautuksen saajan on huolehdittava, että kiinteistön jätevedet johdetaan pois ja käsitellään ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaisesti. Yleensä kiinteistöllä pitää olla oma saostus- tai umpisäiliö tai muu ratkaisu, joka täyttää lain vaatimukset.


Palvelun toteuttaa: 
Kannuksen kaupunki