suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vantaan kaupunki

Vapaaehtoistoiminta, Rikos- ja riita-asioiden sovittelu

  • Palvelu
  • Vantaa
  • Julkinen palvelu

Sovittelutoiminnan tarkoituksena on tarjota vaihtoehto rikosten ja riitojen aiheuttamien ristiriitatilanteiden selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi.

Sovittelu on kaikille osapuolille vapaaehtoista, puolueetonta, maksutonta ja luottamuksellista. Sovittelun järjestäminen edellyttää kaikkien osapuolten, alaikäisellä myös huoltajien suostumusta.

Sovitteluneuvottelussa rikoksen tai riidan osapuolet keskustelevat tapahtuneesta ja sen uhrille aiheuttamista henkisistä ja aineellisista haitoista sekä pyrkivät omatoimisesti sopimaan mahdollisten haittojen hyvittämisestä. Sovitteluneuvottelun järjestävät vapaaehtoissovittelijat, joiden tehtävänä on auttaa sovittelussa osapuolia saavuttamaan heitä itseään tyydyttävä ratkaisu asiaan. Sovittelijoiden rooli on auttaa, rohkaista ja tukea osapuolia keskustelemaan tapahtuneesta ja siihen liittyvistä tunteista sekä rikoksen tai riidan vaikutuksista. Mikäli sovitteluneuvottelussa päästään sovintoon, siitä kirjataan osapuolten kesken sopimus.

Sovittelun jälkeen sovittelutoimisto voi seurata sopimuksen noudattamista, mikäli osapuolet niin sopivat. Sovittelun seurauksena viranomaiset voivat keskeyttää asian oikeuskäsittelyn tai sovittelu voidaan huomioida mahdollista rangaistusta mitattaessa.

Lisätietoja: www.vantaa.fi/sovittelu

Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20051015

Toimi näin

sovittelutoiminta@vantaa.fi

Kenelle ja millä ehdoin

Rikoksen ja riidan osapuolet, alaikäisen huoltaja, poliisi tai syyttäjä sekä muut viranomaiset voivat tehdä aloitteen sovittelusta sovittelutoimistoon. Lähisuhdeväkivaltaan liittyvissä asioissa aloitteen voi tehdä ainoastaan poliisi tai syyttäjä. Sovittelutoimisto arvioi yhdessä osapuolten kesken tapauksen soveltuvuuden sovitteluun.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVantaan kaupunki
Palvelusta vastaaVantaan kaupunki
Alue Vantaa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Vantaan kaupunki
Päivitetty: 26.1.2022