suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Energiavirasto

Vapaaehtoisen jakelijan vahvistaminen jakeluvelvoitteen alaisuuteen

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Liikennepolttoaineiden jakelijoilla on velvoite toimittaa kulutukseen kestäviä uusiutuvia polttoaineita. Jakeluvelvoitteen tarkoituksena on edistää kestävien uusiutuvien polttoaineiden käyttöä moottoribensiinin, dieselöljyn ja maakaasun korvaamiseksi liikenteessä.

Jakeluvelvoitteen soveltamisrajan alle jäävillä jakelijoilla on mahdollisuus vapaaehtoisesti hakeutua jakeluvelvoitteen alaisuuteen. Jakeluvelvoitelakia sovelletaan kaikilta osin myös vapaaehtoisesti jakeluvelvoitteen alaisuudessa olevaan jakelijaan.

Vapaaehtoisen jakelijan on tehtävä jakeluvelvoitteen alaisuuteen vahvistamista varten pyyntö (vahvistuspyyntö) Energiavirastolle. Vahvistuspyyntö on tehtävä viimeistään kolme kuukautta ennen sen kalenterivuoden alkua, jona jakelija haluaisi liittyä jakeluvelvoitteen alaisuuteen.

Energiavirasto voi vahvistaa päätöksellään jakelijan sisällyttämisen vapaaehtoisesti jakeluvelvoitteen alaisuuteen (vahvistuspäätös), jos vahvistuspyynnössä on osoitettu, että jakeluvelvoitelaissa säädetyt edellytykset täyttyvät ja että vahvistamiselle ei ole jakeluvelvoitelaissa säädettyä estettä.

Toimi näin

Toimi näin

1. Täytä lomake ”Vahvistuspyyntölomake jakeluvelvoitteen alaisuuteen vahvistamista varten”.

2. Toimita lomake pdf-muodossa sähköpostitse Energiaviraston kirjaamoon.

Kysymykset voit lähettää osoitteeseen kestavyyskriteerit@energiavirasto.fi

Kenelle ja millä ehdoin

Nestemäisten polttoaineiden jakelija, jonka kalenterivuoden aikana kulutukseen toimittamien

  • moottoribensiinin
  • dieselöljyn
  • biopolttoaineiden ja
  • muuta kuin biologista alkuperää olevien uusiutuvien nestemäisten liikenteen polttoaineiden

määrä on vähintään 100 000 litraa mutta enintään miljoona litraa,

sekä

kaasumaisten polttoaineiden jakelija, jonka kalenterivuoden aikana kulutukseen toimittamien

  • maakaasun
  • biokaasun ja
  • muuta kuin biologista alkuperää olevien uusiutuvien kaasumaisten liikenteen polttoaineiden

määrä on vähintään 1 gigawattituntia mutta enintään 9 gigawattituntia.

Palvelu on maksullinen.


Määräaika

Vahvistuspyyntö on tehtävä viimeistään kolme kuukautta ennen sen kalenterivuoden alkua, jona jakelija haluaisi liittyä jakeluvelvoitteen alaisuuteen.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä

Perustiedot

Palvelun toteuttaaEnergiavirasto
Palvelusta vastaaEnergiavirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Energiavirasto
Päivitetty: 21.1.2022