suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tampereen kaupunki

Vanhainkotihoito

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Vanhainkotihoito on tarkoitettu pääsääntöisesti ikäihmisille, joiden ei alentuneen toimintakykynsä johdosta ole mahdollista asua omassa kodissaan tai palveluasunnossa kotihoidon ja muiden kotona asumista tukevien palveluiden turvin.

Vanhainkotihoito sisältää kattavasti kaikki asukkaan tarvitsemat palvelut, poissulkien parturi/kampaamopalvelut. Vanhainkodissa ammattitaitoinen henkilöstö toimii gerontologisen kuntoutuksen mukaisesti ylläpitäen asukkaan omia voimavaroja ja omaa toimintakykyä.

Asukas saa vanhainkodissa yksilöllisen palvelu-ja hoitosuunnitelman mukaiset tarvittavat sairaanhoidolliset ja lääketieteelliset palvelut. Asukkaan on mahdollista asua vanhainkodissa kuolemaansa saakka, ellei hänen hoidontarpeensa vuoksi tule tarvetta siirtyä sairaalahoitoon.

Toimi näin

Lisätietoa asumispalveluista saat Kotitorilta ja Kotihoidon asiakasohjausyksiköltä.

Tausta ja lainsäädäntö

Ikääntyneen, vammaisen tai muusta syystä erityistä hoivaa ja hoitoa tarvitsevan henkilön hoito voidaan järjestää laitoksessa, mikäli se on hänen terveytensä ja turvallisuutensa kannalta perusteltua. Laitoshoito hoivakodissa tai muussa sosiaalihuollon yksikössä voi olla lyhytaikaista tai jatkuvaa. Sitä voidaan antaa osa-aikaisesti tai ympärivuorokautisesti.

Vammaisen henkilön laitoshoidon on perustuttava lääketieteellisiin ja sosiaalisiin syihin, ei esimerkiksi hänen tarvitsemiensa palvelujen runsauteen. Henkilön oma näkemys on otettava kaikessa huomioon.

Laitoksessa asuvalle on järjestettävä hänen tarpeidensa mukainen kuntoutus, hoito ja huolenpito. Hänelle on pyrittävä järjestämään myös turvallinen, kodinomainen ja virikkeitä antava elinympäristö. Omahoitaja vastaa yksilöllisestä hoidon suunnittelusta.

Laitoshoitoa järjestävät sekä julkiset että yksityiset palveluntuottajat.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTampereen kaupunki
Palvelusta vastaaTampereen kaupunki
Alue Orivesi, Tampere
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tampereen kaupunki
Päivitetty: 6.7.2021