suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Vanhainkotihoito

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Rauman kaupunki
Alue: Rauma
Palvelun kieli: suomi

Vanhainkoti on tarkoitettu jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa, huolenpitoa ja valvontaa tarvitseville raumalaisille vanhuksille, jotka eivät enää selviydy kotihoidon turvin omassa kodissaan tai palveluasunnossaan.

Vanhainkotihoidon keskeisinä arvoina ovat inhimillisyys, luottamus ja turvallisuus. Vanhainkodin tavoitteena on tarjota asukkailleen viihtyisä ja kodikas asuinympäristö. Asukkaille annetaan heidän tarpeitaan vastaavaa apua ja hoivaa samalla tukien heidän omia voimavarojaan. Vanhainkodissa ikäihmisen on mahdollisuus asua elämänsä loppuun asti.

Asukkaan hoidosta laaditaan kirjallinen hoito- ja palvelusuunnitelma. Hänelle järjestetään iän ja kunnon mukainen tarpeellinen hoito, huolenpito ja kuntoutus. Kuntoutuksen tavoitteena on mahdollisimman hyvän elämänlaadun ylläpitäminen. Vanhainkodissa on käytössä omahoitajajärjestelmä.

Vanhainkodissa työskentelee eriasteisten hoitotyökoulutuksen saanutta henkilökuntaa. Hoitohenkilökunnan mitoitus on valtakunnallisten laatusuositusten mukaista keskitasoa -0,6 hoitotyöntekijää/asukas. Erityisyksiköissä mitoitus on hieman korkeampi. Vanhainkotihoidon hoitomaksu määräytyy asukkaan tulojen perusteella.

Rauman ainoa vanhainkoti on Kaunisjärven vanhainkoti. Vanhainkodissa toimii lisäksi eristysyksikkö Riihikoti (jonka paikkaluku vaihtelee tarpeen mukaan) sekä lyhytaikaishoitoon erikoistunut 26-paikkainen intervalliyksikkö. Asukkailla on käytössään pääsääntöisesti 1 hengen huoneet.

Vanhainkoti sijaitsee lähellä Vanhaa Raumaa, sairaalan, terveyskeskuksen ja Palvelukeskus Mansikkapaikan vieressä.


Toimi näin

Ikäihmisten sijoitusasioita käsittelee moniammatillinen SAS-työryhmä, jonka nimi tulee sanoista Selvitä-Arvioi-Sijoita. Työryhmän tehtävänä on selvittää ja arvioida asiakkaan kokonaistilanne, hänen tarvitsemansa palvelut ja hänelle sopiva hoitopaikka.

Yhteydenotot ja lisätietoja Rauman kaupungin sivuilta https://www.rauma.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/vanhuspalvelut/ymparivuorokautinen-hoito/vanhuspalveluiden-sijoitusasiat-eli-sas-toiminta/ .


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.


Tausta ja lainsäädäntö

Ikääntyneen, vammaisen tai muusta syystä erityistä hoivaa ja hoitoa tarvitsevan henkilön hoito voidaan järjestää laitoksessa, mikäli se on hänen terveytensä ja turvallisuutensa kannalta perusteltua. Laitoshoito hoivakodissa tai muussa sosiaalihuollon yksikössä voi olla lyhytaikaista tai jatkuvaa. Sitä voidaan antaa osa-aikaisesti tai ympärivuorokautisesti.

Vammaisen henkilön laitoshoidon on perustuttava lääketieteellisiin ja sosiaalisiin syihin, ei esimerkiksi hänen tarvitsemiensa palvelujen runsauteen. Henkilön oma näkemys on otettava kaikessa huomioon.

Laitoksessa asuvalle on järjestettävä hänen tarpeidensa mukainen kuntoutus, hoito ja huolenpito. Hänelle on pyrittävä järjestämään myös turvallinen, kodinomainen ja virikkeitä antava elinympäristö. Omahoitaja vastaa yksilöllisestä hoidon suunnittelusta.

Kunta voi järjestää laitoshoidon itse tai hankkia sen yksityisiltä palveluntuottajilta.


Palvelun toteuttaa: 
Rauman kaupunki