suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vantaan kaupunki

Vammaisten työ- ja päivätoiminta

  • Palvelu
  • Vantaa
  • Julkinen palvelu

Toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa korostuu asiakkaiden osallistuminen, ja toiminnan tarkoituksena on edistää asiakkaan kokonaisvaltaista hyvinvointia, osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta hänen omassa arjessaan. Päiväaikaista toimintaa tarjotaan Vantaan kaupungilla työ- ja päiväpäivätoiminnan yksiköissä ja –keskuksissa. ​

Työ- ja päivätoimintaa tarjotaan kevyen tuen työtoiminnasta aina erittäin vahvan tuen päivätoimintaan.

PÄIVÄTOIMINTA:

Päivätoiminta on ryhmämuotoista toimintaa, joka on asiakkaan yksilöllistä kokonaisvaltaista hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja kommunikaation tukemista. Toiminta rakentuu asiakkaiden yksilöllisistä tarpeista ja toiveista. ​

Asiakkaille laaditaan yhteistyössä päivätoiminnan toteuttamissuunnitelmat, LKE-päätöksen asiakkaille laaditaan myös itsenäisyyttä ja itsemääräämisoikeutta tukevat suunnitelmat.​

Toiminta on luonteeltaan osallistumista ja osallisuutta edistävää – monipuoliset päivä- ja viikko-ohjelmat suunnitellaan ja ideoidaan yhdessä asiakkaiden kanssa. Asiakkaiden toiveita ja tarpeita kartoitetaan jatkuvasti arjessa sekä erilaisissa asiakastilaisuuksissa.​

Päivätoiminnassa lähtökohtana on, että jokainen asiakas voi kokea itsensä toimintaan tervetulleeksi rohkeasti omana itsenään. Luomme toiminnassamme kohtaavaa kulttuuria, jossa avoimuus ja rohkeus uuden kokeiluun korostuvat. ​

Tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan kykyjen mukainen toiminta ja osallisuus yhteisöön sekä yhteiskuntaan.​

Tärkeää on vuorovaikutussuhteet toisten ihmisten kanssa, omien valintojen tekeminen, ilon kokeminen ja voimaantuminen. Toiminnassa käytetään puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä. Toiminta sisältää mm. kulttuuria, taidetta, liikuntaa, musiikkia sekä aisti- ja luontoelämyksiä.​

Päivätoiminnassa asiakkailla on mahdollisuus harjoittaa omaan elämään liittyviä taitoja ja valmiuksia, esimerkiksi sosiaaliseen kanssakäymiseen, itsestä huolehtimiseen, asiointiin tai kotielämään liittyviä.

TYÖTOIMINTA:

Työtoimintaa järjestetään yksilöllisesti asiakkaan taitojen, kiinnostuksen ja ammatillisten pyrkimysten mukaisesti. Toiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista.​

Työtoiminnan tavoitteena on tukea, ylläpitää ja edistää asiakkaan toiminta- ja työkykyä, hänen elämänhallintataitojaan, parantaa työllistymistään sekä osallisuuttaan yhteiskuntaan.​

Työtoiminnan sisältö koostuu yrityksille tehtävistä pientuotteiden pakkaus,-tarroitus-, pussitus- ja lajittelutöistä,...

Kenelle ja millä ehdoin

Päiväaikaista toimintaa tarjotaan 16–65-vuotiaille vantaalaisille vammaispalvelun asiakkaille heidän yksilöllisiä tarpeitaan ja tavoitteitaan vastaavalla tavalla, kehitysvammaisten erityishuoltolain, vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain perusteella.

Päiväaikaiseen toimintaan osallistuminen edellyttää vammaisten asiakasohjauksen tekemää palvelutarpeen arviointia ja päätöstä päivä- tai työtoiminnasta

Toimintaan hakeudutaan ottamalla yhteyttä asiakasohjaukseen:

Vammaisneuvonta, p. 09 839 24682, puhelinaika on ma–pe klo 9–15​

vammaisneuvonta@vantaa.fi​

Tausta ja lainsäädäntö

Vammaisille henkilöille, ikääntyneille ja muille sosiaalihuollon palveluiden käyttäjille järjestetään päivätoimintaa, joka tukee itsenäistä selviytymistä, edistää ihmissuhteita ja tarjoaa mielekästä tekemistä. Päivätoiminnassa voidaan esimerkiksi pelata pelejä, kuunnella musiikkia, tanssia tai harrastaa muuta liikuntaa, ulkoilla ja keskustella ohjatusti tai vapaamuotoisesti.

Jos vaikeavammaisella henkilöllä ei ole edellytyksiä osallistua työtoimintaan, hän on oikeutettu osallistumaan päivätoimintaan viitenä päivänä viikossa. Päivätoiminnassa olevalla työikäisellä on mahdollisuus kokeilla myös työtoimintaan osallistumista.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVantaan kaupunki
Palvelusta vastaaVantaan kaupunki
Alue Vantaa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Vantaan kaupunki
Päivitetty: 22.1.2022