suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lopen kunta

Vammaisten sopeutumisvalmennus

  • Palvelu
  • Loppi
  • Julkinen palvelu

Sopeutumisvalmennusta annetaan vammaiselle henkilölle ja tarvittaessa hänen lähipiirilleen. Sopeutumisvalmennus voi olla neuvontaa, ohjausta ja valmennusta. Sopeutumisvalmennusta järjeste­tään yksilöllisesti tai ryhmissä.

Sopeutumis­valmennusta voi olla esimerkiksi. puhetta tukevien ja korvaavien (AAC) menetelmien ohjaus, viittomakielen opetus, asumisvalmennus, asumiskokeilu ja sopeutumisvalmennu ...

Toimi näin

Hakijan tulee hakemuksen liitteeksi liittää lääkärin tai terapeutin suositus sopeutumisvalmennuksesta. Tässä suosituksessa tulee olla esillä määrä ja tavoitteet. Erityisesti AAC-ohjauksesta on tärkeää olla suositeltu määrä ja tavoitteet lausunnossa esillä. Sopeutumisvalmennus ostetaan yksityisiltä palvelutuottajilta.

Tausta ja lainsäädäntö

Sopeutumisvalmennuksessa autetaan vammaista tai vakavasti sairastunutta henkilöä ja hänen läheisiään hyväksymään tilanteesta aiheutuvat arkiset ongelmat. Samalla heitä tuetaan hakemaan ratkaisuja, jotka mahdollistavat täysipainoisen elämän.

Sopeutumisvalmennus voi olla yksilöllistä tai ryhmämuotoista, lyhytaikaista tai toistuvaa. Sitä voidaan järjestää kurssimuotoisesti tai esimerkiksi kotikäynneillä. Sopeutumisvalmennuksen toteutuksesta tehdään yksilöllinen suunnitelma.

Palvelun toteuttaa

Lopen kunta

Palvelusta vastaa

Lopen kunta
Tekstistä vastaa: Lopen kunta
Päivitetty: 9.3.2022