suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Raision kaupunki

Vammaisten palvelut, Raisio

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Sosiaalipalvelut vammaisille henkilöille järjestetään ensisijaisesti sosiaalihuoltolain nojalla. Palvelut järjestetään vammaispalvelulain mukaan, jos vammainen henkilö ei muun lain nojalla saa riittäviä ja sopivia palveluja tai tukitoimia.

Vammaispalvelulain ja -asetusten nojalla myönnetyt palvelut edellyttävät vaikeavammaisuutta. Vaikeavammaisuutta arvioidaan suhteessa haettavaan palveluun.

Vai ...

Toimi näin

Hakumenettely

Hakemuksesta tulee selvitä hakijan vammaisuus, toimintakyvyn rajoitteet sekä palvelun tarve.

Kirjalliseen hakemukseen on liitettävä lääkärinlausunto ja tarvittaessa muita asiantuntijalausuntoja. Hakemukseen tehdään päätös viimeistään kolmen kuukauden aikana. Mahdollinen lisäselvitystarve voi pidentää käsittelyaikaa.

Huomioithan, että käytössä ei ole sähköistä hakumenettelyä.

Kenelle ja millä ehdoin

Vaikeavammaisuus

Henkilöllä on vammasta tai sairaudesta johtuen pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Vamma aiheuttaa erityisiä ja kohtuuttoman suuria vaikeuksia ja avun tarve on runsasta.

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut myönnetään vaikeavammaisille henkilöille yksilölliseen arvioon perustuen.

Palvelun toteuttaa

Raision kaupunki

Palvelusta vastaa

Raision kaupunki
Tekstistä vastaa: Raision kaupunki
Päivitetty: 5.12.2022