suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Vammaisten palvelut

  • Palvelu
  • 3 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Vammaispalvelujen tarkoitus on edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoa ja mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään sekä parantaa yksilöllisiä osallistumis- ja toimintamahdollisuuksia.

Palvelut ovat tarkoitettu henkilölle, jolla on pitkäaikaisia vammasta tai sairaudesta johtuvia erityisiä vaikeuksia selviytyä jokapäiväisen elämän toiminnoista. Vammaisuus määritellään jokaisen haettavan palvelun kohdalla erikseen. Vammaispalvelujen tarvetta arvioitaessa kiinnitetään huomiota tavanomaisen elämän toimintojen sujumiseen.

Vammaisen henkilön tarvitsemien palveluiden ja tukitoimien selvittämiseksi laaditaan yhdessä hänen ja hänen huoltajansa sekä eri asiantuntijoiden kanssa palvelusuunnitelma. Palvelut ja tukitoimet suunnitellaan siten, että ne tukevat omatoimista suoriutumista.

PALVELUT, JOIHIN ON SUBJEKTIIVINEN OIKEUS:

Vaikeavammaisten kuljetus- ja saattajapalvelu

Henkilöille, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vamman tai sairauden vuoksi voi käyttää joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Palveluasuminen

Henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee apua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Sisältää asunnon sekä asumiseen liittyvät palvelut ja tukitoimet.

Asunnonmuutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet

Vaikeavammaiselle, jolle liikkuminen tai muu omatoiminen suoriutuminen vakituisessa asunnossa tuottaa erityisiä vaikeuksia.

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee runsaasti toisen apua kotona jokapäiväiseen elämään liittyvissä asioissa.

Päivätoiminta

Vaikeavammaiselle järjestetään päivätoimintaa, jos hänellä ei ole erittäin vaikean toimintarajoitteen vuoksi edellytyksiä osallistua sosiaalihuoltolain mukaiseen päivätoimintaan.

HARKINNANVARAISET JA MÄÄRÄRAHASIDONNAISET PALVELUT:

Kuntoutusohjaus

Vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä ohjaaminen sekä vammaisen henkilön toimintamahdollisuuksien lisäämiseen liittyvistä erityistarpeista tiedottaminen

Sopeutumisvalmennus

Neuvonta, ohjaus ja valmennus vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi

Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet

Ylimääräiset ravintokustannukset

Kustannukset erityisravinnosta tai erityisruokavalmisteista, joita henkilö joutuu käyttämään pitkäaikaisesti ja säännöllisesti

Ylimääräiset vaatetuskustannukset

Vammaisen vaatteiden tavanomaista suurempi kuluminen tai erityisvalmisteiset vaatteet

Toimi näin

Vammaispalveluita haetaan hakemuslomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella. Mukaan ei tarvitse liittää lääkärintodistusta, vaan se pyydetään tarvittaessa. Haettaessa avustusta asunnonmuutostöihin tai apuvälineisiin tulee hakemuksen liitteeksi liittää fysioterapeutin tai toimintaterapeutin lausunto sekä mahdollinen kustannusarvio. Vammaispalvelu- ja kuljetuspalveluhakemuksen voi jättää myös NettiRassin kautta osoitteessa www.nettirassi.fi.

Kenelle ja millä ehdoin

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja myönnetään vammaiselle henkilölle tilanteissa, joissa hän ei voi saada tarvitsemiaan palveluja muun lain nojalla.

Palvelu on maksuton.

Pääsääntöisesti vammaispalvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Vammaispalveluissa ei myöskään ole varallisuuteen perustuvaa harkintaa.

Perustiedot

Palvelusta vastaaRaahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Palvelun toteuttaaRaahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Alue Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Päivitetty: 14.1.2019