suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Vammaisten palveluohjaus

  • Palvelu
  • 27 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Vammaisten palveluohjauksessa kartoitetaan tarvitsemiesi tukitoimien tarve. Vammaisten palveluohjauksessa vammainen henkilö ja hänen omaisensa saavat neuvontaa, ohjausta ja tietoa tarjolla olevista vammaispalveluista.

Palveluohjauksen tavoitteena on suunnitella palveluita yhdessä asiakkaan, omaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Vammaisten palveluohjauksessa tehdään yksilöllinen ohjaus ja s ...

Toimi näin

Ota yhteyttä oman asuinkuntasi vammaispalveluihin.

Kenelle ja millä ehdoin

Vammaisten palveluissa sinulle tehdään yksilöllinen palvelusuunnitelma, jonka perusteella arvioidaan tarvitsemasi tukipalvelut ja niiden määrä. Suunnitelma tehdään yhdessä sinun ja tarvittaessa huoltajasi tai omaisen kanssa. Vammaispalvelujen tukitoimia ja palveluja koskevaan hakemukseen tulee liittää mukaan terveyskeskuslääkärin lausunto sekä tarvittaessa muita asiantuntijalausuntoja ja selvityksiä.

Tausta ja lainsäädäntö

Vammaiset henkilöt ja heidän läheisensä saavat ohjausta ja neuvontaa terveys- ja sosiaalipalveluihin, asumiseen, opiskeluun, työhön ja talouteen liittyvissä asioissa.

Neuvojat kertovat, mitä palveluita on tarjolla, miten niihin hakeudutaan ja mitä niiden käyttö edellyttää. He neuvovat tarvittaessa erilaisten taloudellisten tukien hakemisessa ja yhteensovittamisessa. Neuvojat opastavat kaikkien palveluja tuottavien tahojen pariin.

Neuvontaa saa esimerkiksi puhelimitse tai asioimalla palvelupisteessä. Neuvojat eivät tee palveluihin liittyviä päätöksiä.

Palvelun toteuttaa

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Päivitetty: 10.2.2023