suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Vammaisten palveluohjaus

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Tuusulan kunta
Alue: Tuusula
Palvelun kieli: suomi

Tuusulassa vammaispalvelun sosiaalityöntekijä arvioi ja selvittää asiakkaan kokonaistilannetta ja järjestää sellaisia tukitoimia ja palveluita, jotka edistävät asiakkaan omatoimisuutta, kotona suoriutumista ja turvallisuutta sekä auttavat sosiaalisten ongelmien selvittelyissä. Palvelut perustuvat palvelutarpeen arviointiin ja asiakkaan sekä hänen lähiyhteisönsä kanssa laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Vammaispalvelulain mukaisista palvelujen palvelutarpeen arvioinnista, päätöksistä, vammaispalvelun sosiaalityöstä ja palvelujen järjestämisestä vastaa vammaispalvelun sosiaalityöntekijä.


Toimi näin

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja taloudellisia tukitoimia voi hakea läpi vuoden (jatkuva hakuaika). Hakijan tuloja ja varallisuutta ei huomioida palveluja myönnettäessä, vaan myöntämisen perusteena on aina vamman tai pitkäaikaisen sairauden aiheuttama, vähintään vuoden kestävä haitta.

Hakulomake tarvittavine liitteineen palautetaan vammaispalvelun sosiaalityöntekijöille postitse (palautusosoite hakemuksessa) tai suoraan vanhus- ja vammaispalvelun toimistoon Tuusulan sosiaali- ja terveysasemalle osoitteeseen Hyryläntie 13, A-ovi.

Yhteystiedot ja vammaispalveluhakemus löytyvät verkkosivuiltamme.


Kenelle ja millä ehdoin

Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut on tarkoitettu vaikeavammaisille. Heillä on palveluihin subjektiivinen oikeus. Kaikille vammaisille tarkoitettuja palveluja ja taloudellisia tukitoimia järjestetään määrärahojen mukaan.

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Vammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen tarjotaan ohjausta ja neuvontaa terveys- ja sosiaalipalveluihin, asumiseen, opiskeluun, työhön ja talouteen liittyvissä asioissa. Neuvojat kertovat, mitä palveluita on tarjolla, miten niihin hakeudutaan ja mitä niiden käyttö edellyttää. He neuvovat tarvittaessa erilaisten taloudellisten tukien hakemisessa ja yhteensovittamisessa. Neuvojat opastavat kaikkien palveluja tuottavien tahojen pariin.

Vammaiset ja heidän läheisensä voivat saada neuvontaa esimerkiksi puhelimitse tai asioimalla palvelupisteessä. Neuvojat eivät tee palveluihin liittyviä päätöksiä.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista


Palvelun toteuttaa: 
Tuusulan kunta