suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Salon kaupunki

Vammaisten palveluohjaus

  • Palvelu
  • Salo
  • Julkinen palvelu

Kunta tarjoaa vammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen neuvontaa mm. terveys- ja sosiaalipalveluihin, asumiseen ja työhön liittyvissä asioissa.

Vammaispalveluiden palvelu- ja sosiaaliohjaajat ohjaavat vammaisia ja kehitysvammaisia asiakkaita palveluiden piiriin.

Kehitysvammaisten palvelujen tarkoituksena on tukea ja ohjata kehitysvammaisia henkilöitä ja heidän omaisiaan sekä edistää kehitysvammaisten henkilöiden mahdollisimman itsenäistä suoriutumista päivittäisistä toiminnoista.

Kehitysvammaisten asumispalveluita järjestetään autetuissa ja ohjatuissa ryhmäkodeissa eri puolilla kaupunkia sekä tuettua asumista asukkaiden omissa kodeissa. Työtoimintaa järjestetään Salon ja Perniön toimintakeskuksissa. Toimintakeskuksissa on erilaisia työryhmiä, joissa tehdään mm. alihankinta-, puu-, kutomo- ja keittiötöitä. Työtoimintaan kuuluu myös avotyö, jossa asiakas työskentelee ulkopuolisessa työpaikassa mutta työstä saatu korvaus on työosuusraha. Tuetussa työssä ja palkkatyössä asiakas tekee työsopimuksen työnantajan kanssa. Työhönvalmennuksesta ja myös työnantajapuolen ohjauksesta ja tuesta vastaavat kehitysvammahuollon ammattitaitoiset ohjaajat.

Päivätoimintaa järjestetään Halikon Päivähelmessä, sekä Kiskossa ryhmäkoti Kalliokodin yhteydessä toimivassa Kuusituvassa. Senioritoimintaa järjestetään tällä hetkellä ryhmäkodin tiloissa pienelle asiakasryhmälle. Päivätoiminta rakentuu pienimuotoisista tehtävistä koostuvasta toiminnasta, ulkoilusta, sekä mukavasta yhdessäolosta. Toimintapäivä suunnitellaan yksilöllisiä tarpeita kunnioittaen.

Toimi näin

Salon työ- ja toimintakeskuksessa käy päivittäin noin 70 asiakasta. Heidän ohjauksesta vastaa 13 ammattilaisen joukko, joka koostuu ohjaajista, hoitajista ja avustajista.

Työ- ja toimintakeskuksessa järjestetään työtoimintaa eriasteisesti kehitysvammaisille henkilöille mukavasti pienryhmissä.

Kenelle ja millä ehdoin

Toimintayksikköön sijoittumiseen vaikuttaa asiakkaan toimintakyky, tuen tarve, asiakkaan mielenkiinnon kohteet ja yksikön paikkatilanne. Jokainen sijoittelu suunnitellaan yksilöllisesti!

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Vammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen tarjotaan ohjausta ja neuvontaa terveys- ja sosiaalipalveluihin, asumiseen, opiskeluun, työhön ja talouteen liittyvissä asioissa. Neuvojat kertovat, mitä palveluita on tarjolla, miten niihin hakeudutaan ja mitä niiden käyttö edellyttää. He neuvovat tarvittaessa erilaisten taloudellisten tukien hakemisessa ja yhteensovittamisessa. Neuvojat opastavat kaikkien palveluja tuottavien tahojen pariin.

Vammaiset ja heidän läheisensä voivat saada neuvontaa esimerkiksi puhelimitse tai asioimalla palvelupisteessä. Neuvojat eivät tee palveluihin liittyviä päätöksiä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSalon kaupunki
Palvelusta vastaaSalon kaupunki
Alue Salo
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Salon kaupunki
Päivitetty: 1.9.2020