suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Vammaisten omaishoidon tuki

  • Palvelu
  • 4 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä Vammaispalvelut vastaavat kehitysvammaisten, vaikeavammaisten ja muiden alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen järjestämisestä.

Omaishoidontuki on määrärahasidonnainen tukimuoto. Laki ei takaa hoitajalle subjektiivista oikeutta omaishoidon tukeen Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä omaishoidon tukea myönnetään pääasiassa laitoshoitoa tai palveluasumista korvaavaan kotona tapahtuvaan hoitoon. Edellytyksenä kuitenkin on, että tarvittava hoito tai muu huolenpito on mahdollista järjestää hoidettavan kotona.

Päätöksen omaishoidon tuen myöntämiseksi tekee vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä, joka myös laatii omaishoitajan kanssa omaishoitosopimuksen. Vammaispalveluista nimetään asiakkaalle oma työntekijä, joka laatii asiakkaan yksilöllisen omaishoidon palvelusuunnitelman.

Toimi näin

Omaishoidon tukea haetaan vammaisten omaishoidon tuen hakemuksella, jonka liitteeksi tarvitaan hakijan toimintakykyä ja terveydentilaa kuvaava lääkärinlausunto. Tarvittaessa lääkärinlausunto pyydetään myös omaishoitajalta.

Kenelle ja millä ehdoin

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhtymähallitus päättää vammaisten omaishoidon tuen myöntämisperusteista sekä päättää vuosittain Vammaispalvelujen omaishoidon tuen palkkioiden suuruudesta. Omaishoidon tukea voidaan myöntää, kun hoito on erityisen sitovaa ja hoidettava tarvitsee päivittäin toistuvasti apua ja hoivaa päivittäisissä toimissa (pukeutuminen, liikkuminen, syöminen, hygienian hoito) tai jatkuvaa valvontaa. Hoitopalkkio määräytyy hoidon sitovuuden, vaativuuden sekä muiden annettujen tuki- ja hoito/toimintapalvelujen perusteella. Mikäli hoitajan jaksamista tukee enemmän hoidettavan lyhytaikaiset hoitojaksot kuin hoitopalkkio, järjestetään tällöin ensisijaisesti lyhytaikaista hoitoa.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Omaishoitoon voi saada taloudellista ja toiminnallista tukea. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta, hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan tukemisesta.

Laissa määritellään alimmat omaishoitopalkkioiden määrät, hoidon tukena annettavat palvelut, hoitajan vapaat, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoitosopimuksen sisältö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaYlä-Savon SOTE kuntayhtymä
Palvelusta vastaaYlä-Savon SOTE kuntayhtymä
Alue Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Päivitetty: 27.1.2020