suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Säkylän kunta

Vammaisten kuntoutusohjaus

  • Palvelu
  • Säkylä
  • Julkinen palvelu

Kuntoutusohjaus on laaja-alaista ja lakisääteistä toimintaa. Tavoitteena on asiakkaan itsenäinen elämä, arkielämän sujuvuus, omatoiminen selviytyminen, psyykkisen toimintakyvyn vahvistaminen, hyvinvoinnin sekä erilaisten toimintamahdollisuuksien tukeminen.

Kuntoutusohjaus on asiakkaan ja hänen lähiverkoston kokonaisvaltaista huomioon ottamista, tukemista, ohjausta ja neuvontaa ja palveluista tiedottamista. Tärkeää on myös henkinen tukeminen kuuntelemalla ja keskustelemalla, vuorovaikutuksellisuus, asiakaslähtöisyys sekä yksilöllisesti määritelty tavoitteellinen toiminta.

Kuntoutusohjaaja työskentelee eri-ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien kehitysvammaisten parissa sekä heidän läheisten kanssa. Kuntoutusohjaaja toimii linkkinä asiakkaan, perheen, eri työntekijöiden ja viranomaisten välillä.

Toimi näin

Yhteyttä voi ottaa asiakas itse tai omaiset sekä yhteistyötahot. Lähetettä ei tarvita. Kuntoutusohjaajan palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntoutusohjaus on neuvontaa, jonka tarkoitus on parantaa vammaisen henkilön edellytyksiä itsenäiseen ja omatoimiseen elämään. Kuntoutusohjauksessa asiakas ja ohjaaja hakevat ratkaisuja sujuvaan arkeen ja käytännöllisiin kysymyksiin.

Kuntoutusohjausta voidaan antaa myös vammaisen henkilön läheisille. Sitä voi saada esimerkiksi tilanteessa, jossa perheeseen syntyy vammainen lapsi tai perheenjäsen vammautuu äkillisesti.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Perustiedot

Palvelusta vastaaSäkylän kunta
Palvelun toteuttaaSäkylän kunta
Alue Säkylä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Säkylän kunta
Päivitetty: 8.1.2020