suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ruoveden kunta

Vammaisten kuntoutusohjaus

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kehitysvammaisten ihmisten palvelut järjestetään ensisijaisesti normaaleina sosiaali- ja terveyspalveluina, mutta palvelut voidaan järjestää myös erityishuoltona, kehitysvammaisten erityispalveluina, jotka ovat osa vammaispalveluita. Näistä palveluista laaditaan erityishuolto-ohjelma (eho). Erityishuoltoa ovat kaikki ne palvelut ja tukitoimet, joita henkilö saa kehitysvammalain nojalla. Erityishuollolla pyritään edistämään kehitysvammaisen ihmisen selviytymistä päivittäisistä toiminnoista, sopeutumista yhteiskuntaan sekä turvaamaan hänen tarvitsemansa opetus, hoito ja huolenpito

Toimi näin

Kehitysvammahuollon palveluihin hakeudutaan ottamalla yhteyttä kehitysvammahuollon vastaavaan ohjaajaan, jonka kanssa tehtävän palvelusuunnitelman pohjalta palveluntarve kartoitetaan ja arvioidaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Kuntoutusohjaus edellyttää pääsääntöisesti kehitysvamma-diagnoosia, erityishuoltopäätöksen kuntoutusohjauksesta tekee kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijä.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntoutusohjaus on neuvontaa, jonka tarkoitus on parantaa vammaisen henkilön edellytyksiä itsenäiseen ja omatoimiseen elämään. Kuntoutusohjauksessa asiakas ja ohjaaja hakevat ratkaisuja sujuvaan arkeen ja käytännöllisiin kysymyksiin.

Kuntoutusohjausta voidaan antaa myös vammaisen henkilön läheisille. Sitä voi saada esimerkiksi tilanteessa, jossa perheeseen syntyy vammainen lapsi tai perheenjäsen vammautuu äkillisesti.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRuoveden kunta
Alue Ruovesi, Virrat
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Ruoveden kunta
Päivitetty: 15.4.2019