suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lopen kunta

Vammaisten kuntoutusohjaus

  • Palvelu
  • Loppi
  • Julkinen palvelu

Lopen kunnassa kuntoutusohjausta tekee vammaispalveluiden sosiaaliohjaaja.

Lisäksi eri ryhmien yhdistyksillä on omaa kuntoutusohjausta.

Kuntoutusohjaus on ennen kaikkea vammaisen henkilön ja hänen lähipiirinsä ohjaamista.

Kuntoutusohjauksen tehtävänä on mm. asiakkaan aktivoiminen omatoimiseen yleisten palvelujen käyttöön, asiakkaan kuntoutusprosessin seuraami­nen ja asiakkaan tarpeista tiedotta ...

Toimi näin

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntoutusohjauksessa ohjaaja arvioi kuntoutujan toimintakykyä, selviytymistä ja elämänhallintaa kuntoutujan omassa arjessa ja elinympäristössä. Kuntoutusohjaaja selvittää arvioinnin avulla, millaista kuntoutusta ja millaisia palveluja kuntoutuja tarvitsee. Kuntoutusohjauksessa voidaan myös auttaa kuntoutujaa siirtymään työelämään esimerkiksi työnohjauksen avulla.

Kuntoutuja saa tarvittaessa tietoa siitä, mitä etuuksia hän voisi saada sekä apua niiden hakemiseen. Lisäksi kuntoutuja saa sairauteensa tai vammaansa liittyvää käytännön tietoa sekä opastusta tarvittavien apuvälineiden käyttöön. Kuntoutusohjaaja tukee ja auttaa kuntoutujaa myös esimerkiksi muiden tahojen kanssa käytävissä palavereissa ja kuntoutuksen suunnittelussa.

Kuntoutusohjauksen tarkoituksena on varmistaa, että kuntoutus tukee kuntoutujan selviytymistä arjessa. Tavoitteena on, että kuntoutujan arki on sujuvaa ja että hän pystyy elämään mielekästä elämää.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Palvelun toteuttaa

Lopen kunta

Palvelusta vastaa

Lopen kunta
Tekstistä vastaa: Lopen kunta
Päivitetty: 9.12.2022