suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vaasan kaupunki

Vammaisten henkilökohtainen apu

  • Palvelu
  • Vaasa
  • Julkinen palvelu

Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella. Apua voi saada päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista.

Avun tarve ei johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. Henkilökohtaista apua on järjestettävä päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten siinä laajuudessa kuin vaikeavammainen henkilö sitä välttämättä tarvitsee. Kodin ulkopuolisia toimintoja varten apua on järjestettävä vähintään 30 tuntia kuukaudessa, jollei pienempi tuntimäärä turvaa välttämätöntä avuntarvetta.

Henkilökohtaista apua järjestetään eri tavoilla:

  • Henkilökohtainen avustaja -järjestelmällä
  • (Vaikeavammainen henkilö toimii henkilökohtaisen avustajan työnantajana.)
  • Palvelusetelillä
  • Ostopalveluna julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta
  • Kaupungin omana toimintana

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Palvelussa on käytössä palveluseteli.

Tausta ja lainsäädäntö

Vaikeavammaisella henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen apuun, jos hänen tilanteensa sitä pysyväisluonteisesti edellyttää. Avun tarpeen ja keston arvioi sosiaalityöntekijä. Henkilökohtainen avustaja auttaa kotona ja kodin ulkopuolella, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Henkilökohtaista apua voidaan järjestää eri tavoin. Sitä voidaan hankkia sekä julkisilta että yksityisiltä palveluntuottajilta.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVaasan kaupunki
Palvelusta vastaaVaasan kaupunki
Alue Vaasa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Vaasan kaupunki
Päivitetty: 18.6.2020