suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tampereen kaupunki

Vammaisten asumista tukevat palvelut

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Asumista tukevia palveluja ovat asunnon muutostyöt, asunnon välineet ja laitteet sekä palveluasuminen omaan kotiin. Palvelut tukevat asumistasi omassa kodissasi mahdollisimman itsenäisesti ja omatoimisesti. Palvelut on tarkoitettu vaikeavammaisille henkilöille.

Voit saada korvausta asunnon muutostöihin, jos liikkuminen ja omatoimisuus vakituisessa asunnossasi ovat sinulle vamman tai sairauden vuoksi erityisen vaikeita. Asunnon muutostöinä korvataan vamman vaatimat välttämättömät muutostyöt (kuten ammeen poisto, kynnysten poistaminen, luiskat, tukikahvat) asunnossa ja sen välittömässä lähiympäristössä.

Voit saada asuntoosi asumista tukevia välineitä tai laitteita, jos vamman tai sairauden johdosta välttämättä tarvitset niitä suoriutuaksesi tavanomaisista elämän toiminnoista. Asunnon välineitä ja laitteita ovat kiinteästi asennettavat laitteet, kuten ovenavaus- ja nostolaitteet sekä kuulovammaisten hälytinkeskukset. Asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset korvataan. Asunnon välineet ja laitteet hankitaan yleensä kunnan omistukseen ja annetaan vaikeavammaiselle henkilölle käytettäväksi.

Palveluasumista voidaan järjestää myös omaan kotiin vaihtoehtona palveluasumisyksikköön muuttamiselle. Palvelut toteutetaan yksilölliseen päätökseen perustuen ja ne voivat koostua esimerkiksi henkilökohtaisen avun palvelusta, kotihoidon tai omaishoidontuen palvelusta. Edellytyksenä on erityisen runsas avun tarve vuorokauden eri aikoina.

Toimi näin

Jos haet asunnon muutostöiden tai asunnon välineiden ja laitteiden korvaamista, tee hakemus vammaispalvelutoimistoon. Liitä hakemukseen lääkärinlausunto ja fysioterapeutin tai muun asiantuntijan lausunto muutostöiden tarpeista sekä vaikeavammaisuudesta.

Kuulo- ja kuulonäkövammaisten optisia hälytinkeskuksia, induktiosilmukkaa tai tekstipuhelinta varten liitä hakemukseen Tampereen yliopistollisen sairaalan kuulokeskuksen apuvälinesuositus tai kuntoutustyöntekijöiden lausunto.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Välttämättömät muutostyöt ovat maksuttomia. Kustannukset korvataan valtion asuntolainoituksessa hyväksyttävän laatutason mukaisina. Asunnon peruskorjaustoimenpiteet eivät kuulu korvauksen piiriin.

Tausta ja lainsäädäntö

Vaikeavammaiselle henkilölle korvataan tämän asunnossa tarvittavat välttämättömät muutostyöt. Hänen asunnossansa tarvitsemista välineistä ja laitteista aiheutuvat kohtuulliset kulut korvataan. Jotkin kunnat korvaavat myös ikääntyneiden asunnon muutostyöt.

Korvattavia asunnon muutostöitä ovat muun muassa ovien leventäminen, luiskien rakentaminen, kylpyhuoneen, WC:n ja vesijohdon muutostyöt, kiinteiden kalusteiden sekä rakennus- ja sisustusmateriaalien vaihtaminen ja muutoksiin liittyvä suunnittelu. Korvattavia välineitä ovat esimerkiksi nosto- ja hälytyslaitteet. Vaikeavammaiselle henkilölle voidaan lisäksi antaa välineitä ja laitteita korvauksetta lainaksi myös pitkäaikaiseen käyttöön.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTampereen kaupunki
Palvelusta vastaaTampereen kaupunki
Alue Orivesi, Tampere
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tampereen kaupunki
Päivitetty: 22.12.2020