suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vaasan kaupunki

Vammaisten asumispalvelut

  • Palvelu
  • Vaasa
  • Julkinen palvelu

Asumispalveluilla tarkoitetaan palvelu- ja tukiasumisen järjestämistä sekä erilaisia tuki- ja palvelutoimintoja, jotka mahdollistavat vammaisen henkilön itsenäisen asumisen. Palveluasuminen voidaan järjestää omassa asunnossa, palveluasumisryhmässä, palvelutalossa tai muussa asumisyksikössä vammaisen henkilön yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Vaikeasti vammaiset

Kunnan on järjestettävä palveluasuminen vaikeavammaiselle henkilölle, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista.

Vammaispalvelulain mukaiseen palveluasumiseen kuuluvat asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut. Näitä palveluja ovat muun muassa avustaminen liikkumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, pukeutumisessa, ruokataloudessa ja asunnon siivouksessa.

Palveluja järjestetään esimerkiksi henkilökohtaisen avustajan, kotipalvelun, ostopalvelujen avulla tai palvelutalossa. Kaikki asumiseen liittyvät palvelut ovat maksuttomia vaikeavammaiselle käyttäjälle.

Kehitysvammaiset

Kehitysvammaiselle henkilölle järjestetään asumispalveluja erityishuoltolain mukaan, jos muut palvelut eivät ole riittäviä tai hänelle sopivia.

Asumispalvelu voi olla tuettu tai ohjattu asuminen omassa asunnossa tai ohjattu tai autettu asuminen ryhmäasuntolassa. Asumispalveluja järjestetään tukiasunnoissa tai kaupungin omissa asumisyksiköissä, kuntayhtymien asumisyksiköissä ja ostopalveluna. Ylläpidosta peritään maksu, mutta muuten asumispalvelut ovat maksuttomia käyttäjille.

Toimi näin

Yhteydenotot ja tiedustelut sosiaalityöntekijöiltä.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Ylläpidosta peritään maksu, mutta muuten asumispalvelut ovat maksuttomia käyttäjille.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVaasan kaupunki
Palvelusta vastaaVaasan kaupunki
Alue Vaasa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Vaasan kaupunki
Päivitetty: 22.3.2022