suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rautavaaran kunta

Vammaispalvelut

  • Palvelu
  • Rautavaara
  • Julkinen palvelu

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluita tai etuuksia muun lain nojalla. Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Vammaispalvelulain mukaista kuljetustukea voidaan myöntää, jos hakija todetaan vaikeavammaiseksi liikkumisensa suhteen eikä hän pitkäaikaisen vamman tai sairauden vuoksi kykene käyttämään julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Kuljetuspalveluun liittyvä saattajapalvelu järjestetään, mikäli kuljetuspalvelun käyttäjä tarvitsee matkalla toisen henkilön apua.

Vammaispalvelulain mukaan asunnon muutostöitä voidaan myöntää henkilölle, joka todetaan vaikeavammaiseksi ja asunnon muutostyö on välttämätön hänen omatoimisen selviytymisensä kannalta.

Henkilökohtainen apu on palvelu, jota kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle vammaispalvelulain nojalla, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Toiminnot, joihin henkilökohtaista apua voidaan myöntää ovat päivittäiset toimet, työ ja opiskelu, harrastukset, yhteiskunnallinen osallistuminen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitäminen.

Korvausta muiden kuin lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin kuuluvien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin suoritetaan sellaiselle vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee niitä vammansa tai sairautensa johdosta liikkumiseen, viestinnässä, henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa.

Korvauksen määrä on puolet em. välineiden ja laitteiden hankkimisesta vammaiselle henkilölle aiheutuvista todellisista kustannuksista (VpA 17. §).

Kuntoutusohjauksen tarkoituksena on vammaisen henkilön sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutusedellytysten tukeminen ja parantaminen.

Vammaiselle henkilölle voidaan korvata ylimääräiset vaatekustannukset , jotka johtuvat vamman tai sairauden aiheuttamasta vaatteiden tavanomaista suuremmasta kulumisesta tai siitä, ettei henkilö vammansa vuoksi voi käyttää valmiina ostettavia vaatteita tai jalkineita sekä erityisravinnosta tai erityisravintovalmisteista aiheutuvat kustannukset.

Toimi näin

Tiedustelut sosiaalitoimisto, sosiaalityöntekijä, puhelin 040 8608 207

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRautavaaran kunta
Palvelusta vastaaRautavaaran kunta
Alue Rautavaara
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rautavaaran kunta
Päivitetty: 23.6.2020