suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Vammaispalvelut

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Hyvinkään kaupunki
Alue: Hyvinkää
Palvelun kieli: suomi

Vammaispalveluiden sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen tavoitteena on edistää vammaisen henkilön itsenäistä selviytymistä ja vähentää vamman aiheuttamia rajoitteita tai esteitä vammaisen henkilön jokapäiväisessä elämässä. Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä on asiantuntija vammaispalvelulakiin liittyvissä palveluissa ja hän tekee yhteistyötä mm. kotihoidon, terveydenhuollon ja järjestöjen kanssa. Vammaispalvelulain mukaiset päätökset tekee sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijän kanssa voi keskustella, jos vamma tai sairaus aiheuttaa vaikeuksia esim. asumisessa, liikkumisessa tai kotona selviytymisessä yleensä. Kehitysvammahuollon sosiaaliohjaaja on asiantuntija kehitysvammalakiin liittyvissä palveluissa ja hän tekee yhteistyötä mm. päivähoidon, koulujen, terveydenhuollon ja kehitysvamma-alan asiantuntijoiden ja palvelun tuottajien kanssa. Kehitysvammahuollon sosiaaliohjaaja auttaa asiakasta ja hänen omaistaan löytämään ja saamaan riittävät tuki- ja palvelumuodot oikeaan aikaan. Sosiaaliohjaaja huolehtii tarpeen mukaan myös yhteyksistä asiakkaan ja viranomaisten välillä.


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Vammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen tarjotaan ohjausta ja neuvontaa terveys- ja sosiaalipalveluihin, asumiseen, opiskeluun, työhön ja talouteen liittyvissä asioissa. Neuvojat kertovat, mitä palveluita on tarjolla, miten niihin hakeudutaan ja mitä niiden käyttö edellyttää. He neuvovat tarvittaessa erilaisten taloudellisten tukien hakemisessa ja yhteensovittamisessa. Neuvojat opastavat kaikkien palveluja tuottavien tahojen pariin.

Vammaiset ja heidän läheisensä voivat saada neuvontaa esimerkiksi puhelimitse tai asioimalla palvelupisteessä. Neuvojat eivät tee palveluihin liittyviä päätöksiä.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista


Palvelun toteuttaa: 
Hyvinkään kaupunki