suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Vammaispalvelun omaishoidon tuki

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Omaishoidolla tarkoitetaan vammaisen tai sairaan ihmisen hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.  

Omaishoitaja voi olla omainen tai muu läheinen, joka soveltuu tähän tehtävään terveytensä ja toimintakykynsä puolesta.

Omaishoidon tuki sisältää omaishoitajan rahallisen palkkion ja lakisääteiset vapaapäivät.

Voit hakea omai ...

Toimi näin

Kenelle ja millä ehdoin

Omaishoidon tukea voidaan myöntää, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee hoitoa tai muuta huolenpitoa. Lisäedellytyksenä on, että tämä hoito tai muu huolenpito on mahdollista järjestää hoidettavan kotona, sopimalla hoidosta hänen hyväksymänsä omaisen tai muun hänelle läheisen henkilön kanssa.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Palvelun toteuttaa

Helsingin kaupunki

Palvelusta vastaa

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, Helsingin kaupunki
Tekstistä vastaa: Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, Helsingin kaupunki
Päivitetty: 3.10.2023