suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut ja saattajapalvelu

  • Palvelu
  • 4 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Alue

Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä
Palvelun kieli: suomi

Kuljetuspalvelua järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa, eikä hän sen vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Kuljetuspalvelut on järjestettävä siten, että vammaisilla henkilöillä on samankaltaiset ja yhdenvertaiset oikeudet liikkua kuin muillakin yhteiskunnan jäsenillä. Kuljetuspalveluilla turvataan vaikeimmin vammaisille henkilöille kohtuulliset liikkumismahdollisuudet samoin kustannuksin kuin muille kansalaisille.

Vammaispalvelulain mukaan kuljetuspalveluun tulee tarvittaessa sisältyä myös saattajapalvelu, minkä tarkoituksena on mahdollistaa kuljetuspalvelun käyttö. Mikäli kuljetuspalveluasiakkaalle on myönnetty saattajapalvelu, voi asiakkaan mukana tällöin kulkea maksutta yksi henkilö saattajana/avustajana, joka ei itse ole kuljetuspalvelun saaja. Asiakas vastaa itse saattajan hankkimisesta.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä järjestää vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut taksikuljetuksena, yhteiskuljetuksena tai PALI-palveluliikennekuljetuksena.


Toimi näin

Kuljetuspalveluita haetaan Vammaispalvelujen kuljetuspalveluhakemuksella. Kuljetuspalvelujen tarpeen arvioinnista ja palvelun myöntämisestä vastaa vammaispalvelujen palveluohjaaja.


Kenelle ja millä ehdoin

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluina järjestetään jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset, joita ovat työssä käymisestä ja opiskeusta aiheutuvat kuljetukset sekä asioimiseen, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja virkistykseen liittyvät kuljetukset. Palvelun piiriin eivät kuulu terveydenhuollon matkat, joihin voi hakea korvausta Kelalta. Jokapäiväiseen elämään kuuluviksi kuljetuksiksi katsotaan vaikeavammaisen henkilön asuinkunnan alueella tapahtuvat tai lähikuntiin ulottuvat kuljetukset. Lähikunnilla tarkoitetaan asuinkunnan maantieteellisiä rajakuntia.

Saattajapalvelu myönnetään henkilölle, joka tarvitsee avustamista välittömästi ennen matkaa, matkan aikana ja välittömästi matkan jälkeen niin paljon, että kuljettajan antama apu ei ole riittävä.

Palvelu on maksullinen.

Asiakas maksaa kuljetuspalvelumatkastaan omavastuuosuuden, jonka suuruus määräytyy joukkoliikenteen taksojen mukaan. Yksittäisen matkan omavastuu on joukkoliikenteen matkan pituuden mukainen maksu.


Tausta ja lainsäädäntö

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista


Palvelun toteuttaa: Kilpailutetut taksiryhmittymät (ostopalvelu tai muu sopimussuhde)