suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Vammaisen henkilön kuljetuspalvelu

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Kuljetuspalvelumme on tarkoitettu vammaisille helsinkiläisille, joille julkisen joukkoliikenteen käyttö tuottaa kohtuuttomia vaikeuksia. Myönnämme tukea työ- ja opiskelumatkoihisi sekä asiointi- ja vapaa-ajan matkoihisi. Terveydenhoitomatkoihin emme sitä myönnä, sillä Kela korvaa sairausvakuutuksen perusteella lääkärissä ja tutkimuksissa käynnit.

Voit hakea kuljetuspalvelua täyttämällä kuljetus ...

Toimi näin

Kenelle ja millä ehdoin

Kuljetuspalveluihin ovat oikeutettuja ne, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Hakijan palvelutarve arvioidaan lääkärintodistuksen ja sosiaalisen tilanteen kartoituksen perusteella. Tarvittaessa pyydetään fysioterapeutin arvio hakijan liikkumiskyvystä ja tehdään koematka julkisella joukkoliikennevälineellä. Jos hakemus koskee työ- tai opiskelumatkoja, asiakkaan on esitettävä tarkemmat selvitykset opiskelusta/työssä käynnistä. Vammaisten työ- ja päivätoimintaan järjestetään matkat erikseen ryhmämatkoina.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuljetuspalvelut on tarkoitettu vammaisille henkilöille, sairaille ja vähävaraisille ikääntyneille, jotka eivät pysty käyttämään joukkoliikennevälineitä. Palvelua voi käyttää työssäkäyntiin, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja virkistykseen kotikunnassa ja lähialueella. Matkustajalla voi tarvittaessa olla mukanaan saattaja.

Palvelua käyttävä voi matkustaa esimerkiksi taksilla, kutsutaksilla tai yhteiskuljetuksella. Kuljetuspalveluina järjestetään välttämättömästi tarvittavat ja kohtuulliset matkat.

Palvelun toteuttaa

Helsingin kaupunki

Palvelusta vastaa

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, Helsingin kaupunki
Tekstistä vastaa: Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, Helsingin kaupunki
Päivitetty: 3.10.2023