suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Valuma-alueen vestistökuormituksen laskuri

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Luonnonvarakeskus
Alue: valtakunnallinen
Palvelun kieli: suomi

KUSTAA on Excel-pohjainen laskentaohjelma valuma-alueen vesistökuormituksen laskentaa varten. KUSTAA on kehitetty Luonnonvarakeskuksen, Suomen Ympäristökeskuksen ja Helsingin Yliopiston yhteistyönä. Se sisältää tyypillisimmät typen, fosforin ja kiintoaineen haja- ja pistekuormitusta aiheuttavat maankäytön toimenpiteet ja muut kuormituslähteet kattaen muun muassa metsätalouden, maatalouden ja yhdyskuntien kuormituksen. Metsätalouden osalta KUSTAA perustuu aiemmin kehitettyyn KALLE-työkaluun. Maankäytöstä ja muusta ihmistoiminnasta aiheutuu lähes aina luonnon taustakuorman ylittävää ravinne- ja kiintoainekuormitusta vesistöihin. Eri kuormituslähteiden kokonaisvaikutuksen ja kuormituslähteiden keskinäisten suhteiden arviointi on keskeistä tarkasteltaessa ihmistoiminnan vaikutusta valuma-alueen vesistöihin ja suunniteltaessa toimenpiteitä kuormituksen vähentämiseksi. KUSTAA-työkalu perustuu ominaiskuormitusmenetelmään. Kuormitusarvion lähtötiedoiksi tarvitaan valuma-alueen ja sen vesistöjen pinta-alat, metsä- ja maataloustoimenpiteiden pinta-alat ja muut haja- ja pistekuormituslähteiden määrät vuositasolla. Tietojen perusteella tuotetaan arvio valuma-alueen kokonaiskuormituksesta ja sen jakautumisesta. Lisäksi esitetään yksinkertainen epävarmuusarvio


Toimi näin

KUSTAA–työkalu on tarkoitettu vapaasti julkisen ja yksityissektorin käyttöön. KUSTAA on ohjelmoitu Microsoft Excel –taulukkolaskentaohjelman päälle Visual Basic for Applications –kielellä. Ohjelman käyttö tapahtuu graafisen käyttöliittymän ja Excel –työkirjan välilehtien avulla.

Asennus: Pura kaikki tiedostot samaan hakemistoon ja avaa KUSTAA 2.06.xls –tiedosto. Ohjelman käyttö edellyttää Excel’in makrojen sallimista


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.


Palvelun toteuttaa: 
Luonnonvarakeskus