suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Valtionhallinnon yhteinen Hankesalkku

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Väestörekisterikeskus
Alue: valtakunnallinen
Palvelun kieli: suomi

Väestörekisterikeskus ylläpitää valtionhallinnon yhteistä hankesalkkujärjestelmää. Se sisältää perustiedot merkittävistä kehityshankkeista ja -projekteista sekä niihin liittyvän tilanneraportoinnin. Hankesalkun avulla seurataan hankkeiden etenemistä ja hyötyjen toteutumista. Hankesalkku tukee osaltaan julkisen hallinnon digitalisaatiokehitystä.

Ministeriöiden ja virastojen tulee viedä Hankesalkkuun tiedot merkittävistä hankkeista ja projekteista, jotka sisältävät tietotekniikan kehittämistä. Lisäksi järjestelmään voi viedä myös pienempiä projekteja ja muitakin kuin vain ICT:n kehittämistä sisältäviä projekteja.

Yhteinen hankesalkkujärjestelmä luo edellytyksiä salkunhallintaan muun muassa yhtenäistämällä tietosisältöä ja raportointia sekä tarjoamalla kokonaisnäkymän eri vaiheissa oleviin kehityshankkeisiin ja -projekteihin sekä virasto-, hallinnonala- että valtiokonsernitasolla.

Hankesalkun hallinnassa on kyse kehittämiskokonaisuuden ohjauksesta, jonka tukemiseksi ja koordinoinnin helpottamiseksi hankkeita ja projekteja kootaan erilaisiin "salkkuihin". Salkunhallinnan peruskysymyksiä ovat

  • Mitä hankkeita ja projekteja organisaatiossa on käynnissä? Miten ne tukevat strategiaa ja tavoitteita?
  • Miten kehittämistä priorisoidaan? Mitä kehitetään ja missä järjestyksessä?
  • Mikä on yksittäisten hankkeiden ja projektien etenemisen tilanne? Onko niillä keskinäisiä riippuvuuksia, jotka pitää ottaa huomioon?

Väestörekisterikeskus kokoaa Hankesalkusta säännöllisesti yhteenvedon. Siinä ovat mukana hankkeet, joiden arvioidut kokonaiskustannukset ovat vähintään miljoona euroa. Yhteenvedot julkaistaan Väestörekisterikeskuksen nettisivuilla.

Lisäksi Väestörekisterikeskus laatii Hankesalkun tiedoista yhteenvetoja eri tarpeisiin.


Toimi näin

Hankesalkkujärjestelmään käyttäjätunnukset saat oman organisaatiosi Hankesalkun pääkäyttäjältä.


Kenelle ja millä ehdoin

Hankesalkkupalvelu on tarkoitettu ministeriöiden sekä virastojen ja laitosten käyttöön.

Palvelu on maksuton.


Palvelun toteuttaa: Keto Software Oy (ostopalvelu tai muu sopimussuhde)