suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Valtionavustukset etsivään nuorisotyöhön

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Avustuksilla tuetaan nuorisolain tavoitteiden toimeenpanoa. Avustuksen tarkoitus on vähentää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää ja edistää nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori. Tavoitteena on auttaa nuori sellaisten palvelujen ja tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään ja osallisuuttaan yhteiskuntaan. Etsivä nuorisotyö auttaa nuorta takaisin koulutukseen tai työllistymään. Nuori määrittelee itse avun tarpeensa.

Aluehallintovirastot myöntävät avustuksia harkinnanvaraisesti ja riippuen valtion budjetista. Hakemusten keskinäinen vertailu perustuu kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon myöntöperusteet ja myöntämisen esteet sekä valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset.

Etsivää nuorisotyötä tehdään erilaisissa nuorten ympäristöissä sen mukaan, missä nuori voidaan tavoittaa ja auttaa tarvitsemiinsa palveluihin tai muuhun tukeen.

Avustuksen saaminen edellyttää, että hakija tekee etsivää nuorisotyötä yhteistyössä erityisesti koulutuksen järjestäjien, nuorten työpajatoiminnan ja kunnan sosiaalityön kanssa.

Avustus on tarkoitettu etsivän nuorisotyöntekijän palkkauskulujen kattamiseen. Avustus ei kuitenkaan kata kokonaan etsivän nuorisotyön palkkauskuluja, vaan hakija käyttää niihin myös omaa rahoitusta. Omalla rahoituksella maksetaan siten osa etsivän nuorisotyöntekijän palkkauskuluista sekä koulutus-, matka- ja työnohjauskustannukset.

Toimi näin

Tee hakemus aluehallinnon asiointipalvelussa.

Laadi kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma. Jälkikäteen tee selvitys avustuksen käytöstä. Raportointi vanhojen hakemusten (vuoden 2016 ja vanhemmat) hoidetaan asiointikanavista löytyvällä tulostettavalla lomakkeella.

Voit hakea avustusta vuodeksi kerrallaan etsivän nuorisotyön tekijän palkkauskulujen kattamiseen. Avustuksen käyttöaika määritellään aluehallintoviraston tekemässä päätöksessä kullekin hakijalle erikseen. Käyttöaika voi olla muukin 12 kuukauden jakso kuin kalenterivuosi.

Liitä hakemukseen:

  1. etsivän nuorisotyön toimintasuunnitelma avustettavalle kaudelle
  2. raportti toteutuneesta etsivästä nuorisotyöstä edelliseltä kaudelta, mikäli rahoitusta on saatu aiemmin (enintään 2 x A4)
  3. hakijan ja kunnan välinen sopimus, jos hakija on muu kuin kunta
  4. selvitys mahdollisesta muusta valtion rahoituksesta etsivään nuorisotyöhön.

Jos hakija on järjestö tai yksityinen yhteisö, liitä edellisten asiakirjojen lisäksi hakemukseen

  1. edellisen vuoden tilinpäätös (tuloslaskelma, tase, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus),
  2. kopio voimassa olevasta yhdistysrekisteriotteesta

Hakemuksen allekirjoittavat hakijan viralliset nimenkirjoittajat.

Tarkemmat avustuskohtaiset määräajat on määritelty avustuskohtaisissa hakuohjeissa. Avustusta ei myönnetä, jos hakemus saapuu aluehallintovirastoon määräajan jälkeen.

Avustus myönnetään yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Käyttöaika määritellään aluehallintoviraston tekemässä päätöksessä kullekin hakijalle erikseen. Käyttöaika voi olla muukin 12 kuukauden jakso kuin kalenterivuosi.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät, yhdistykset, säätiöt tai muut nuorisopalveluja tarjoavat rekisteröidyt yhteisöt. Edellytyksenä on voimassa oleva sopimus niiden kuntien kanssa, joiden alueella hakija aikoo toteuttaa etsivää nuorisotyötä.

Avustuksen saamisen edellytyksenä on, että etsivä nuorisotyö on hakuehtojen ja tavoitteiden mukaista. Etsivällä nuorisotyöntekijällä vaatimuksena on tehtävään soveltuva koulutus sekä työkokemusta nuorten kanssa tehtävästä työstä.

Hakija tekee aluehallintovirastolle selvityksen avustuksen käytöstä. Avustusta ei voi saada, jos hakija on laiminlyönyt valvontatietojen antamisen aiemmin myönnettyjen avustusten käytöstä.

Pyydä tarjous hankinnoista aina useammalta kuin yhdeltä toimittajalta silloin, kun hankinnan arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 7 000 euroa. Avustuksen saajan vastuulla on selvittää, koskeeko hankintalaki avustuksen saajaa.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 9.9.2020