suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Valtiokonttori

Valtion raportointipalvelu Netra

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Valtion raportointipalvelu Netra on julkinen palvelu, josta saat ajankohtaista tietoa valtion taloudesta, henkilöstöstä ja tuloksellisuudesta. Raportointipalvelussa on valmiita raportteja, joiden lisäksi järjestelmässä pystyy tekemään oma-aloitteisia analyyseja talous- ja henkilöstötiedoista.

Netrassa on myös suorat linkit ministeriöiden ja virastojen kotisivuille kohtaan, jossa kukin ministeriö tai virasto ylläpitää suunnittelun ja seurannan virallisia asiakirjojaan. Lisäksi Netrassa julkaistaan tiedot myönnetyistä valtuuksista, niiden käytöstä ja käytön aiheuttamista talousarviomenoista sekä tulevien varainhoitovuosien määrärahatarpeista.

Taloustiedot päivittyvät Netraan takautuvasti kerran kuussa valtion keskuskirjanpidosta.

Henkilöstötiedot päivittyvät kuukausittain valtion työnantajan henkilöstötietojärjestelmästä.

Tuloksellisuustietoja ovat hallinnonalojen ja virastojen tulostavoitteet ja niiden toteumat. Tietoja ylläpidetään tulosohjatuissa* virastoissa.

  • Tulosohjattu virasto:

Valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 12 a §:n (1096/2009) mukaan kirjanpitoyksiköitä ovat tasavallan presidentin kanslia ja ministeriöt sekä toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisena kokonaisuutena virastot, laitokset ja muut toimielimet. Kirjanpitoyksikköön kuuluvia virastoja ja laitoksia voidaan kutsua myös tulosohjatuiksi virastoiksi. Tulosohjatulle virastolle voidaan asettaa omia toimintaa ja taloutta koskevia tulostavoitteita.

Toimi näin

Netra on käytettävissä osoitteessa www.netra.fi

Tulosohjatut virastot kirjautuvat palveluun osoitteessa https://tunnistus.valtiokonttori.fi

Voit tilata keskeisiä Netran valmisraportteja kuukausittain sähköpostiisi. Valmisraportteja on laadittu talousjohdon, matkahallinnon vastuuhenkilöiden ja henkilöstöjohdon tarpeisiin. Talous- ja matkahallinnon raportit ovat saatavissa valtio-, hallinnonala- ja kirjanpitoyksikkötasoisina.

Henkilöstöjohdon raportit toimitetaan joko kirjanpitoyksikkö- tai työnantajavirastotasoisina*.

  • Työnantajavirasto:

Valtion henkilöstöhallinnon työnantajatoiminnassa on käytössä kirjanpitoyksiköitä ja tulosohjattuja virastoja tarkempi luokittelu, työnantajavirasto. Työnantajavirasto ei aina ole hallinnollisesti itsenäinen virasto.

Kenelle ja millä ehdoin

Netra on kaikkien käytettävissä oleva julkinen palvelu, eikä siihen tarvita käyttäjätunnuksia.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaValtiokonttori
Palvelusta vastaaValtiokonttori
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, englanti, ruotsi
Tekstistä vastaa: Valtiokonttori
Päivitetty: 15.2.2019