suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Vakuuden asettaminen aluehallintovirastoon

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Palvelu on tarkoitettu yhteisölle tai henkilölle, joka on velvollinen asettamaan vakuuden aluehallintovirastoon.

Vakuuden asettamisen perusteena on useimmiten viranomaisen päätös, kuten esim. aluehallintoviraston ympäristölupa tai maanmittauslaitoksen toimituspäätös. Vakuus voi liittyä myös tuomioistuimen ratkaisuun.

Tarve vakuuden asettamiseen voi esimerkiksi liittyä ns. valmistelulupaan (toi ...

Toimi näin

Tee aluehallintovirastolle (AVI) kirjallinen hakemus vakuuden asettamisesta. Toimita hakemus oman alueesi aluehallintoviraston kirjaamoon. Liitä hakemukseen jäljennös siitä viranomaisen tai tuomioistuimen päätöksestä, johon vakuuden asettaminen perustuu. Mikäli perusteena ei ole mitään päätöstä, anna selvitys vakuuden asettamisen perusteesta.

Tee hakemus vakuuden asettamisesta sähköisesti verkkoasioinnissa, aluehallintoviraston lomakkeella tai vapaamuotoisesti.

Kerro hakemuksessasi

• vakuuden asettajan yhteystiedot

• asetettava vakuus

• vakuuden asettamisen peruste

• mahdolliset lisätiedot

• mahdollinen erillinen laskutusosoite ja mahdollinen viitetieto (lisätieto kohtaan)

Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta kirjautua sähköiseen asiointiin tai tarvitset apua hakemuksen täyttämisessä, voit ottaa yhteyttä aluehallintovirastoon.

Siirrä rahana maksettava vakuus aluehallintoviraston tilille. Kirjoita maksun viestikenttään mille aluehallintovirastolle maksu kuuluu ja sana ”vakuustalletus” sekä mahdollisesti muita yksilöintitietoja. Aluehallintovirastojen tilinumerot löytyvät lomakkeelta ’vakuuden asettaminen aluehallintovirastoon’.

Mikäli vakuus on jotain muuta kuin rahaa, arvioi aluehallintovirasto hyväksyykö se vakuuden. Hyväksyttävänä muuna vakuutena tulee yleensä kyseeseen omavelkainen pankkitakaus. Alkuperäinen takaussitoumus on toimitettava aluehallintovirastolle.

Tarvittaessa voit pyytää meiltä lisätietoja hyväksyttävästä vakuudesta.

Kun sekä vakuudenasettamishakemus että vakuussumma ovat saapuneet aluehallintovirastoon, talletetaan varat pankkiin omalle tililleen. Mikäli annettu vakuus on takaus, säilyttää aluehallintovirasto alkuperäisen takaussitoumuksen. Vakuudenasettajalle lähetetään tiedoksi päätös vakuuden vastaanottamisesta, jossa myös kerrotaan, millaisin edellytyksin vakuus vapautuu.

Aluehallintovirastojen kirjaamoiden yhteystiedot löydät oikean palstan linkeistä.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu tilanteisiin, joissa vakuuden asettaminen aluehallintovirastoon perustuu laissa säädettyyn velvollisuuteen tai oikeuteen.

Et voi asettaa vakuutta aluehallintovirastoon ilman laissa säädettyä perustetta.

Vakuus on asiakohtainen.

Verkkoasiointi vaatii tunnistautumisen.

Vakuutta koskevia määräaikoja voi olla joko laissa tai viranomaisen päätöksessä.


Määräaika

Laissa tai viranomaisen päätöksessä voi olla vakuutta koskevia määräaikoja.

Käsittelyaika

Noin 1 kuukausi.

Voimassaoloaika

Vakuus on asetettuaan voimassa toistaiseksi tai niin kauan kuin laki tai päätös edellyttää.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Aluehallintovirasto

Palvelusta vastaa

Aluehallintovirasto
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 31.10.2022