suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Vakuuden asettaminen aluehallintovirastoon

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Palvelu on tarkoitettu yhteisölle tai henkilölle, joka on velvollinen asettamaan vakuuden aluehallintovirastoon.

Vakuuden asettamisen perusteena on useimmiten viranomaisen päätös, kuten esim. aluehallintoviraston ympäristölupa tai maanmittauslaitoksen toimituspäätös. Vakuus voi liittyä myös tuomioistuimen ratkaisuun.

Tarve vakuuden asettamiseen voi esimerkiksi liittyä ns. valmistelulupaan (toiminnanaloittamis-lupa).

Valmistelulupa tarkoittaa, että lupaviranomainen voi lupapäätöksessään oikeuttaa hakijan ryhtymään, jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin. Tällöin hakija velvoitetaan, ennen toimenpiteisiin ryhtymistä, asettamaan hyväksyttävä vakuus. Vakuuden tulee kattaa niiden vahinkojen, haittojen ja kustannusten korvaaminen, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan ehtojen muuttaminen voi aiheuttaa.

Vaatimus vakuuden asettamisesta ei koske valtiota, kuntaa tai kuntayhtymää.

Vakuudeksi voidaan hyväksyä rahan siirto aluehallintoviraston pankkitilille tai asiakkaan toimittama pankkitakaus tai muu siihen verrattava luotettava takaus. Vakuus asetetaan aluehallinto-viraston eduksi.

Säännöksiä vakuuden asettamisesta aluehallintovirastolle löytyy mm. vesilaista (587/2011), ympäristönsuojelulaista (527/2014), lunastuslaista (603/1977) ja merilaista (674/1994).

Toimi näin

Tee aluehallintovirastolle (AVI) kirjallinen hakemus vakuuden asettamisesta. Toimita hakemus oman alueesi aluehallintoviraston kirjaamoon. Liitä hakemukseen jäljennös siitä viranomaisen tai tuomioistuimen päätöksestä, johon vakuuden asettaminen perustuu. Mikäli perusteena ei ole mitään päätöstä, anna selvitys vakuuden asettamisen perusteesta.

Tee hakemus vakuuden asettamisesta sähköisesti verkkoasioinnissa, aluehallintoviraston lomakkeella tai vapaamuotoisesti.

Kerro hakemuksessasi

• vakuuden asettajan yhteystiedot

• asetettava vakuus

• vakuuden asettamisen peruste

• mahdolliset lisätiedot

• mahdollinen erillinen laskutusosoite ja mahdollinen viitetieto (lisätieto kohtaan)

Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta kirjautua sähköiseen asiointiin tai tarvitset apua hakemuksen täyttämisessä, voit ottaa yhteyttä aluehallintovirastoon.

Siirrä rahana maksettava vakuus aluehallintoviraston tilille. Tilisiirron viestiksi tulee kirjoittaa teksti vakuustalletus sekä mahdollisesti muita yksilöintitietoja. Aluehallintovirastojen tilinumerot löytyvät lomakkeelta ’vakuuden asettaminen aluehallintovirastoon’.

Mikäli vakuus on jotain muuta kuin rahaa, arvioi aluehallintovirasto hyväksyykö se vakuuden. Hyväksyttävänä muuna vakuutena tulee yleensä kyseeseen omavelkainen pankkitakaus. Alku-peräinen takaussitoumus on toimitettava aluehallintovirastolle.

Tarvittaessa voit pyytää meiltä lisätietoja hyväksyttävästä vakuudesta.

Kun sekä vakuudenasettamishakemus että vakuussumma ovat saapuneet aluehallintovirastoon, talletetaan varat pankkiin omalle tililleen. Mikäli annettu vakuus on takaus, säilyttää aluehallintovirasto alkuperäisen takaussitoumuksen. Vakuudenasettajalle lähetetään tiedoksi päätös vakuuden vastaanottamisesta, jossa myös kerrotaan, millaisin edellytyksin vakuus vapautuu.

Aluehallintovirastojen kirjaamoiden yhteystiedot löydät oikean palstan linkeistä.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu tilanteisiin, joissa vakuuden asettaminen aluehallintovirastoon perustuu laissa säädettyyn velvollisuuteen tai oikeuteen.

Et voi asettaa vakuutta aluehallintovirastoon ilman laissa säädettyä perustetta.

Vakuus on asiakohtainen.

Verkkoasiointi vaatii tunnistautumisen.

Vakuutta koskevia määräaikoja voi olla joko laissa tai viranomaisen päätöksessä.

Palvelu on maksuton.

Jos vakuuden antaminen liittyy toiseen aluehallintoviraston tekemään päätökseen, josta on erikseen säädetty maksu, emme peri käsittelymaksua. Muussa tapauksessa käsittelymaksu peritään.


Määräaika

Laissa tai viranomaisen päätöksessä voi olla vakuutta koskevia määräaikoja.

Käsittelyaika

Noin 1 kuukausi.

Voimassaoloaika

Vakuus on asetettuaan voimassa toistaiseksi tai niin kauan kuin laki tai päätös edellyttää.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 10.5.2021