suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

VAK-onnettomuusilmoitus

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

VAK-onnettomuusilmoituksella ilmoitetaan Tukesille onnettomuudesta, joka on sattunut vaarallisen aineen kuljetuksessa.

Toimi näin

Täytä VAK-onnettomuusilmoitus ja palauta se Tukesille lomakkeessa olevien ohjeiden mukaisesti

Kenelle ja millä ehdoin

Kun vaarallisen aineen kuljetuksessa sattuu onnettomuus, tulee siitä tehdä raportti Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes). Kuormaajan, täyttäjän, kuljetuksen suorittajan tai vastaanottajan on kunkin toiminnassaan tapahtuneesta onnettomuudesta annettava kuukauden kuluessa onnettomuusilmoitus Tukesiin. Tapahtumia, joista on annettava valtioneuvoston asetuksen (194/2002) 34 §:ssä tarkoitettu onnettomuusraportti, ovat: vaarallisen aineen vuoto, välitön uhkaava vaara tuotteen vuotamisesta, henkilö-, omaisuus- tai ympäristövahinko tai tapahtuma, johon on pyydetty viranomaisapua. Rautatiekuljetuksessa tapahtuneista onnettomuuksista tulee tehdä raportti Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille. Luokan 7 aineilla raportti tulee toimittaa myös Säteilyturvakeskukselle. Onnettomuusraportin tulee olla Traficomin määräyksessä olevan mallin mukainen (VAK-onnettomuusilmoituslomakkeen liite B). Raportin malli noudattaa kansainvälisen ADR-sopimuksen mallia. Tämän lisäksi tulee täyttää VAK-onnettomuusilmoituslomakkeen liitteen A lomake, jossa kysytään tarkempia lisätietoja tapahtumasta.

Onnettomuusraportointivelvollisuus syntyy, kun tapahtuman henkilö-, omaisuus- tai ympäristövahingot ylittävät säädetyt (Traficomin määräyksen liitteen kohta 1.8.5.3) kriteerit. Kriteerit on esitelty VAK-onnettomuusilmoituslomakkeen ensimmäisellä sivulla.

kuormaajan, täyttäjän, kuljetuksen suorittajan tai vastaanottajan on kunkin toiminnassaan tapahtuneesta onnettomuudesta annettava kuukauden kuluessa onnettomuusilmoitus Tukesiin.

Palvelun toteuttaa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Palvelusta vastaa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Tekstistä vastaa: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Päivitetty: 4.4.2022