suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rauman kaupunki

Vaikeavammaisten palveluasuminen

  • Palvelu
  • Rauma
  • Julkinen palvelu

Palveluasumiseen kuuluu asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä vaikeavammaisen henkilön jokapäiväiselle suoriutumiselle. Hakijan on palveluasumiseen liittyen itse maksettava asumiseen sekä muuhun jokapäiväiseen elämiseen liittyvät kustannukset.

Palveluasuminen voidaan järjestää henkilön omaan kotiin esimerkiksi omaishoidon, henkilökohtaisen avun, kotipalvelun tai ostopalveluiden turvin. Palveluasuminen voidaan tarvittaessa järjestää myös esimerkiksi Puhdissa tai muussa asumisyksikössä.

Toimi näin

Palveluasumiseen haetaan vammaispalveluhakemuksella.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelutarve arvioidaan lääkärintodistuksen, välttämättömän avun määrän ja laadun sekä toimintakyvyn perusteella. Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä tekee kokonaisarvion. Tarvittaessa pyydetään esim. toimintaterapeutin tai fysioterapeutin lausunto.

Palveluasumiseen ei ole oikeutettu henkilö, jonka riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon toimenpitein.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat asumisensa yhteydessä hoivaa ja huolenpitoa. Palveluasunnoissa ja ryhmäkodeissa asumiseen liittyy asukkaan tarpeen mukainen hoito. Palvelutalossa asukas maksaa asunnostaan vuokraa tai vastikkeen sekä tarvitsemistaan palveluista käytön mukaan. Hän maksaa itse myös muut asumis-, ruoka- ja lääkekulunsa. Asukas voi saada eläkkeensaajan asumistukea, hoitotukea ja sairaanhoitokorvauksia. Asukas voi kalustaa asuntonsa itse.

Palveluasuminen lasketaan avohoidoksi. Palveluasumista voivat järjestää julkiset ja yksityiset palveluntarjoajat.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRauman kaupunki
Palvelusta vastaaRauman kaupunki
Alue Rauma
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rauman kaupunki
Päivitetty: 11.6.2019