suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Nokian kaupunki

Vaikeavammaisten palveluasuminen

  • Palvelu
  • Nokia
  • Julkinen palvelu

Palveluasumista voi hakea vaikeavammainen henkilö, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen ihmisen apua vuorokauden eri aikoina, jatkuvaluonteisesti tai muuten erityisen runsaasti.

Palveluasuminen kattaa sopivan asunnon lisäksi asumiseen liittyvät, yksilöllisesti suunnitellut palvelut. Palveluasumista voidaan järjestää palvelutalossa tai vaikeavammaisen ihmisen omassa kodissa. Jatkuvan laitoshuollon tarpeessa olevalle henkilö ei myönnetä palveluasumista.

Kunta maksaa palvelutaloissa asuvien asumispalvelukorvauksen. Asiakas vastaa itse vuokrasta, aterioista ja muista elämään kuuluvista menoista.

Toimi näin

Palveluasumispäätöstä haetaan vammaispalvelutoimistosta. Hakemuksesta tulee selvitä vaikeavammaisuus sekä palvelun tarve. Siihen liitetään lääkärinlausunto ja tarvittaessa muu asiantuntijalausunto. Lisätietoja saat vammaispalveluiden sosiaalityöntekijältä.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu vaikeavammaisille.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat asumisensa yhteydessä hoivaa ja huolenpitoa. Palveluasunnoissa ja ryhmäkodeissa asumiseen liittyy asukkaan tarpeen mukainen hoito. Palvelutalossa asukas maksaa asunnostaan vuokraa tai vastikkeen sekä tarvitsemistaan palveluista käytön mukaan. Hän maksaa itse myös muut asumis-, ruoka- ja lääkekulunsa. Asukas voi saada eläkkeensaajan asumistukea, hoitotukea ja sairaanhoitokorvauksia. Asukas voi kalustaa asuntonsa itse.

Palveluasuminen lasketaan avohoidoksi. Palveluasumista voivat järjestää julkiset ja yksityiset palveluntarjoajat.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaNokian kaupunki
Palvelusta vastaaNokian kaupunki
Alue Nokia
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Nokian kaupunki
Päivitetty: 14.8.2020