suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lopen kunta

Vaikeavammaisten palveluasuminen

  • Palvelu
  • Loppi
  • Julkinen palvelu

Lopen kunnassa kehitysvammaisten asumispalvelut järjestetään joko kunnan omana toimintana tai ostopalveluna kuntayhtymiltä tai yksityisiltä palveluntuottajilta.

Vaikeavammaisen henkilön asumista tuetaan ensisijaisesti kotiin annettavilla palveluilla. Näitä palveluja ovat mm. henkilökohtainen apu, omaishoidon tuki ja kotihoito.

Vaikeavammaisten palveluasumiseen kuuluvat asunto ja asumiseen liitty ...

Toimi näin

Palveluasumiseen haetaan "Ilmoitus sosiaalipalveluiden tarpeesta" -lomakkeella.

Tausta ja lainsäädäntö

Yhteisöllistä asumista järjestetään henkilöille, joiden

  • toimintakyky on alentunut korkean iän, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi
  • hoidon ja huolenpidon tarve on toimintakyvyn alenemisen johdosta kohonnut.

Yhteisöllisessä asumisessa asiakas maksaa asunnostaan vuokraa tai vastikkeen sekä tarvitsemistaan palveluista käytön mukaan. Hän maksaa itse myös muut asumis-, ruoka- ja lääkekulunsa. Asiakas voi saada eläkkeensaajan asumistukea, hoitotukea ja sairaanhoitokorvauksia. Hän voi kalustaa asuntonsa itse.

Yhteisöllistä asumista voivat järjestää julkiset ja yksityiset palveluntarjoajat. Se lasketaan avohoidoksi.

Palvelun toteuttaa

Lopen kunta

Palvelusta vastaa

Lopen kunta
Tekstistä vastaa: Lopen kunta
Päivitetty: 9.3.2022