suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lopen kunta

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut

  • Palvelu
  • Loppi
  • Julkinen palvelu

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut perustuvat lakiin ja asetukseen vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista.

Kuljetuspalvelujen tavoitteena on edistää Lopella asuvien vaikeavammaisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina järjestämällä heille kuljetuspalvelut samoin kustannuksin kuin joukkoliikennevälineiden käyttö. Kuljetuspalvelua myönnetään vaikeavammaisille henkilöille. Kuljetuspalveluihin kuuluvat saattopalvelut.

Vaikeavammaisena pidetään pitkäaikaisen (yli vuosi) sairauden, vamman tai vian omaavaa henkilöä, joka ei voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä. Pelkkä ikääntymisestä aiheutuva toimintakyvyn alentuma ja iän tuomat esteet liikkumisessa eivät täytä vaikeavammaisuuden määritelmää. Ikääntyvien kuntalaisten on mahdollista hakea sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua.

Kuljetuspalveluina myönnetään työssä tai opinnoissa tarvittavat matkat ja/tai vapaa-ajan matkoina pääsääntöisesti 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa Lopen ja naapurikuntien alueelle.

Kuljetuspalvelujen käyttäjä maksaa matkoista omavastuuosuuden, joka määräytyy matkahuollon hinnaston mukaisesti. Vaikeavammaisen kuljetuspalvelua ei voi käyttää terveydenhuollon matkoihin, joihin korvausta saa KELA:sta.

Toimi näin

Kuljetuspalvelua haetaan "Kuljetuspalveluhakemus" -lomakkeella. Hakemuksen liitteeksi tulee liittää lääkärin selvitys hakijan vaikeavammaisuudesta. Hakulomake ja lääkärintodistus toimitetaan vammaispalvelujen sosiaalityöntekijälle. Hakumenettelyyn kuuluu pääsääntöisesti kotikäynti, jonka tekevät vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä ja terveyskeskuksen toimintaterapeutti. Tarpeen vaatiessa voidaan suorittaa koematka.

Hakija saa myönteisen päätöksen mukana ohjeen kuljetuspalvelun käyttöön. Kuljetuspalvelu pääsääntöisesti lakkaa asiakkaan siirryttyä pitkäaikaiseen laitos- tai sairaalahoitoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Kuljetuspalveluihin ovat oikeutettuja ne, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Tausta ja lainsäädäntö

Välttämättömästi tarvittavat, kohtuulliset kuljetuspalvelut järjestetään henkilölle, joka ei vamman tai sairauden takia tai ikääntyneiden kyseessä ollessa liikkumisvaikeuksien, muistisairauden tai vähävaraisuuden takia kykene käyttämään joukkoliikennevälineitä. Palvelua voi käyttää työssäkäyntiin, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja virkistykseen kotikunnassa ja lähialueella. Matkustajalla voi tarvittaessa olla mukanaan saattaja.

Kuljetukset voidaan toteuttaa taksilla, kutsutaksilla tai yhteiskuljetuksia järjestämällä.

Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLopen kunta
Palvelusta vastaaLopen kunta
Alue Loppi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Lopen kunta
Päivitetty: 17.3.2020