suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Huittisten kaupunki

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut

  • Palvelu
  • Huittinen
  • Julkinen palvelu

Kuljetuspalveluina ja niihin liittyvinä saattajapalveluina myönnetään vaikeavammaiselle henkilölle vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa asuinkunnan tai lähikuntien alueelle.

Niiden lisäksi järjestetään välttämättömät työhön ja tutkintoon johtavaan opiskeluun liittyvät matkat, joita myönnetään hakijan tarpeen mukaan. Käyttämättä jääneitä matkoja ei voi siirtää seuraavalle kuukaudelle.

Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut ovat toissijaisia moneen muuhun lakiin nähden. Tämän vuoksi matkoja ei voi käyttää esim. sairaala-, terveyskeskus, poliklinikka ja kuntoutusmatkoihin, joihin voi saada korvauksen sairasvakuutuslain nojalla Kelasta.

Toimi näin

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua haetaan erillisellä lomakkeella

Kenelle ja millä ehdoin

Kuljetuspalveluihin ovat oikeutettuja ne, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Palvelu on maksullinen.

Asiakas maksaa kuljettajalle omavastuun. Omavastuuna peritään linja-autotaksan mukainen maksu, jolloin omavastuun suuruus riippuu kuljetun matkan pituudesta.

Tausta ja lainsäädäntö

Välttämättömästi tarvittavat, kohtuulliset kuljetuspalvelut järjestetään henkilölle, joka ei vamman tai sairauden takia tai ikääntyneiden kyseessä ollessa liikkumisvaikeuksien, muistisairauden tai vähävaraisuuden takia kykene käyttämään joukkoliikennevälineitä. Palvelua voi käyttää työssäkäyntiin, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja virkistykseen kotikunnassa ja lähialueella. Matkustajalla voi tarvittaessa olla mukanaan saattaja.

Kuljetukset voidaan toteuttaa taksilla, kutsutaksilla tai yhteiskuljetuksia järjestämällä.

Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Perustiedot

Palvelusta vastaaHuittisten kaupunki
Alue Huittinen
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Huittisten kaupunki
Päivitetty: 4.10.2019