suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Heinolan kaupunki
Alue: Heinola
Palvelun kieli: suomi

Kuljetuspalveluina ja niihin liittyvinä saattajapalveluina myönnetään vaikeavammaiselle henkilölle vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa asuinkunnan tai lähikuntienalueelle, jotka liittyvät jokapäiväiseen elämään. Kunnalla on velvollisuus korvata ainoastaan kohtuulliset matkat. 

Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut ovat toissijaisia moneen muuhun lakiin nähden. Tämän vuoksi matkoja ei voi käyttää esim. sairaala-, terveyskeskus, poliklinikka ja kuntoutusmatkoihin, joihin voi saada korvauksen sairasvakuutuslain nojalla Kelasta.


Toimi näin

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua haetaan erillisellä lomakkeella.


Kenelle ja millä ehdoin

Kuljetuspalveluihin ovat oikeutettuja ne, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Palvelu on maksullinen.


Tausta ja lainsäädäntö

Kunta järjestää välttämättömästi tarvittavat, kohtuulliset kuljetuspalvelut henkilölle, joka ei vamman tai sairauden takia tai ikääntyneiden kyseessä ollessa liikkumisvaikeuksien, muistisairauden tai vähävaraisuuden takia kykene käyttämään joukkoliikennevälineitä. Palvelua voi käyttää työssäkäyntiin, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja virkistykseen kotikunnassa ja lähialueella. Tarvittaessa mukana voi olla kunnan järjestämä tai kuljetuspalvelun käyttäjän oma saattaja.

Kunta voi tuottaa palvelut itse tai ostaa niitä palveluntuottajilta. Kuljetukset voidaan toteuttaa taksilla, kutsutaksilla tai yhteiskuljetuksia järjestämällä.

Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista


Palvelun toteuttaa: 
Heinolan kaupunki