suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen

  • Palvelu
  • 7 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Palveluasumista järjestetään vaikeavammaisille henkilöille, jotka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsevat toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisesta jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti ja jotka eivät ole jatkuvan laitoshoidon tarpeessa.

Vaikeavammaisten palveluasumista Kainuun soten jäsenkunnissa järjestetään pääsääntöisesti palvelutaloissa sekä kotiin annettavin palveluin ja tukitoimin. Kotona palveluasuminen toteutetaan yleensä erilaisten palvelujen yhdistelminä esim. kotihoidon, tukipalveluin (esim. ateriapalvelu), omaishoidon tuen, turvapalvelun ja henkilökohtaisen avustajan sekä asunnon muutostöiden turvin. Palvelutaloissa palveluasumista järjestetään ostopalveluina yksityisiltä palveluntuottajilta.

Lisätietoja vaikeavammaisten palveluasumisesta saa kunnan vammaispalvelujen sosiaalityöntekijältä tai -ohjaajalta.

Toimi näin

Vaikeavammaisten palveluasumista haetaan vammaispalvelujen sosiaalityöntekijältä tai -ohjaajalta.

Kenelle ja millä ehdoin

Erityistä velvollisuutta palveluasumisen järjestämiseen ei kunnalla ole, mikäli henkilö on jatkuvan laitoshuollon tarpeessa.

Palvelu on maksullinen.

Palvelutaloissa asiakas maksaa vuokran, ateriat ja mahdollisen muun ylläpitomaksun suoraan palveluntuottajalle.

Kainuun sote maksaa palveluntuottajalle hoidosta ja hoivasta. Palveluntuottaja ei voi periä em. palvelusta asiakkaalta maksua.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380

Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 18.9.1987/759

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3.8.1992/734

Perustiedot

Palvelusta vastaaKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Alue Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Päivitetty: 7.10.2020