suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kainuun hyvinvointialue

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen

  • Palvelu
  • 8 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Palveluasumista järjestetään vaikeavammaisille henkilöille, jotka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsevat toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisesta jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti ja jotka eivät ole jatkuvan laitoshoidon tarpeessa.

Kainuun hyvinvointialue järjestää vaikeavammaisten palveluasumista pääsääntöisesti palvelutaloi ...

Toimi näin

Vaikeavammaisten palveluasumista voi hakea vammaispalvelujen sosiaalityöntekijältä tai -ohjaajalta. Voit ottaa yhteyttä vammaispalveluihin toimittamalla paperisen hakemuksen vammaispalvelujen toimipisteeseen tai tehdä sähköisen hakemuksen Kainuun hyvinvointialueen internet-sivuilla.

Lisätietoja palvelun hakemisesta saat vammaispalvelun sosiaalityöntekijöiltä tai sosiaaliohjaajilta puhelimitse tai Omasote-asiointipalvelun kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Erityistä velvollisuutta palveluasumisen järjestämiseen ei hyvinvointialueella ole, mikäli henkilö on jatkuvan laitoshuollon tarpeessa.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3.8.1992/734

Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 18.9.1987/759

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380

Palvelusta vastaa

Kainuun hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Kainuun hyvinvointialue
Päivitetty: 20.3.2023