suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Vaikeavammaisten asunnon muutostyöt

  • Palvelu
  • 3 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kunnan on korvattava vaikeavammaiselle henkilölle asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos vaikeavammainen henkilö vammansa ja sairautensa takia niitä välttämättä tarvitsee suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista.

Korvattavia asunnon muutostöitä ovat henkilön vamman tai sairauden vuoksi suoritettavat väl ...

Toimi näin

Täytä vammaispalvelu hakemus tai ota yhteyttä paikkakuntasi vammaispalvelulain mukaisia asioita hoitavaan sosiaalityöntekijään.

Kenelle ja millä ehdoin

Vammaispalvelulain 2 §:n vammaisuuden yleismääritelmän mukaan vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämäntoiminnoista.

Vammaisen henkilön oikeus vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin arvioidaan jokaisen kohdalla erikseen. Vammaisella henkilöllä on velvollisuus myötävaikuttaa oman asiansa selvittämiseen ja samalla palvelujensa järjestämiseen.

Vammaisten henkilöiden tarvitsemat sosiaalipalvelut järjestetään ensisijaisesti osana yleistä palvelujärjestelmää sosiaalihuoltolain mukaisesti. Vasta siinä tilanteessa, jos vammainen henkilö ei saa riittäviä hänelle sopivia palveluja sosiaalihuoltolain tai muun lain nojalla, tulee arvioitavaksi vammaispalvelulain mukaiset palvelut.

Palvelun toteuttaa

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne

Palvelusta vastaa

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne
Tekstistä vastaa: Peruspalvelukuntayhtymä Selänne
Päivitetty: 27.9.2022