suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Digi- ja väestötietovirasto

Väestötietojärjestelmässä olevan henkilötietojen korjaaminen ja siihen annettu päätös

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Henkilötietolain mukaan rekisterinpitäjä on velvollinen korjaamaan tietojen käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan. Maistraatti ei pääsääntöisesti kuitenkaan korjaa yli neljä vuotta vanhoja osoitetietoja eikä täydennä väestötietojärjestelmän perustamisvaiheessa 1970-luvun alussa rekisteristä pois rajattuja perhesuhdetietoja.

Mikäli maistraatin VTJ:ään tekemä merkintä poikkeaa henkilön ilmoittamasta tai jos merkintää ei tehdä lisäselvityspyynnön jälkeenkään henkilön pyynnön mukaisesti asianomaisella henkilöllä on oikeus hakea kirjallisesti oikaisua VTJ:ään merkityn virheellisen tiedon korjaamiseksi. Maistraatti antaa ratkaisunsa liitteeksi oikaisuvaatimusohjeen. Oikaisuvaatimus jätetään kirjallisesti oman kotikunnan maistraatille ja siiihen liitetään näyttöä vaatimuksen tueksi, kuten alkuperäiset ja tarvittaessa laillistetut asiakirjat.

Oikaisuvaatimukseen annetusta maistraatin päätöksestä voi henkilö valittaa hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus pyytää valituksen johdosta maistraatilta lausunnon.

Toimi näin

Muuttoilmoituksen voi tehdä helpoimmin sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa www.muuttoilmoitus.fi (24 h/vrk) verkkopankkitunnusten, henkilökortin tai Postin käyttäjätunnuksen avulla.

Kenelle ja millä ehdoin

Maistraatti tekee korjauksen viran puolesta, henkilön itsensä pyynnöstä tai toisen viranomaisen pyynnöstä. Maistraatti voi pyytää korjauksen tekemiseksi lisäselvityksiä.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaDigi- ja väestötietovirasto
Palvelusta vastaaDigi- ja väestötietovirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Digi- ja väestötietovirasto
Päivitetty: 5.8.2021