suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio: Itä-Uudenmaan pelastuslaitos

Väestönsuojelu

  • Palvelu
  • 7 kuntaa
  • Julkinen palvelu
Alue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila, Sipoo
Palvelun kielet: suomi, ruotsi, englanti

Varautumisen tavoitteena on pyrkiä ehkäisemään ennalta häiriö- ja kriisitilanteiden syntyminen sekä luoda edellytykset hallita eri-laisia häiriötilanteita ja niiden seurauksia.

Väestönsuojelu sisältää ihmisten ja omaisuuden suojaamisen sekä pelastustoiminnan poikkeusoloissa ja niihin varautumisen. Väestönsuojelu on siis laajempi tehtäväkokonaisuus kuin pelas-tustoiminta poikkeusoloissa. Siihen kuuluu muun muassa väes-tönsuojien rakentaminen, evakuoinnit, valvonta- ja hälytystoiminta, ensiapu, raivaus- ja puhdistustoiminta sekä väestön huolto.

Väestönsuojelu jakautuu valtion ja kunnan ylläpitämään yleiseen väestönsuojeluun sekä talojen, yritysten ja laitosten ylläpitämään omatoimiseen varautumiseen.

Valtion viranomaisten ja liikelaitosten sekä kuntien lakisääteinen velvollisuus on varmistaa tehtäviensä häiriötön hoitaminen kaikissa oloissa.


Toimi näin

Valmiuslain 2 § mukaisten poikkeusolojen ollessa voimassa voi viranomainen määrätä lisää henkilöstöä sammutus-, pelastus-, ensiapu-, huolto-, raivaus- ja puhdistustehtäviin sekä väestönsuojeluorganisaation johto- ja erityistehtäviin.

Noudata aina väestönsuojelu henkilöstön antamia ohjeita ja määräyksiä.


Tausta ja lainsäädäntö

Ihmisiä ja omaisuutta suojataan poikkeusoloissa väestönsuojelun keinoin. Suojelua on myös poikkeustilanteisiin varautuminen. Väestönsuojelun tunnus on sininen tasasivuinen kolmio oranssilla pohjalla.

Väestönsuoja suojaa aseilta, rakennusten sortumilta, ionisoivalta säteilyltä ja myrkyllisiltä aineilta. Tilan tulee olla riittävän lämmin, ja siellä pitää olla riittävän hyvä hengitysilma ja hygieniavarustus.

Väestönsuojelusta vastaavat kuntien pelastus-, terveys- ja muut tarvittavat viranomaiset. Eri viranomaisten tehtävänä on laatia toimialaansa koskevat valmiussuunnitelmat. Väestönsuojien rakentamisvelvoite on kirjattu pelastuslakiin, jonka mukaan väestönsuoja on rakennettava yli 1200 neliön asuin- ja työpaikkarakennuksiin sekä vähintään 1500 neliön kokoisiin teollisuus- ja varastorakennuksiin.


Palvelun toteuttaa: 
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos