suomi.fi
skip_link_main
pagetype_service

Väestönsuojelu

openptv_service_go_to_service_channels_heading

openptv_service_go_to_service_channels_description
openptv_responsible_organizationHausjärven kunta
openptv_service_area Hausjärvi
openptv_service_language lang_fi

Väestönsuoljelua ohjaa valmius- ja pelastuslaki. Kunnassa toimintaa ohjaa kunnan johtoryhmä ja avustavat henkilöt. Harjoituksia pidetään 2-3 vuoden välein, mukana joskus myös aluehallinto virasto. Henkilöstöä kouluttaa palo- ja pelastusopisto.


ptv_serviceView_serviceBackgroundAndLegislation

Ihmisiä ja omaisuutta suojataan poikkeusoloissa väestönsuojelun keinoin. Suojelua on myös poikkeustilanteisiin varautuminen. Väestönsuojelun tunnus on sininen tasasivuinen kolmio oranssilla pohjalla.

Väestönsuoja suojaa aseilta, rakennusten sortumilta, ionisoivalta säteilyltä ja myrkyllisiltä aineilta. Tilan tulee olla riittävän lämmin, ja siellä pitää olla riittävän hyvä hengitysilma ja hygieniavarustus.

Väestönsuojelusta vastaavat kuntien pelastus-, terveys- ja muut tarvittavat viranomaiset. Eri viranomaisten tehtävänä on laatia toimialaansa koskevat valmiussuunnitelmat. Väestönsuojien rakentamisvelvoite on kirjattu pelastuslakiin, jonka mukaan väestönsuoja on rakennettava yli 1200 neliön asuin- ja työpaikkarakennuksiin sekä vähintään 1500 neliön kokoisiin teollisuus- ja varastorakennuksiin.


openptv_serviceView_serviceProducerInfo: 
Hausjärven kunta